Årsstämma & Extra bolagsstämma

Årsstämman är Kindred Groups högsta beslutande organ genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget.

Den senaste årsstämma hölls i Stockholm den 16 maj 2017.