Revisionskommittén, Ersättningskommittén & Valberedning

Ersättningskommiténs Rapport

Intern kontroll

Enligt maltesisk bolagslag och Svensk kod för bolagsstyrning ansvarar styrelsen för den interna kontrollen. Denna rapport har sammanställts i enlighet med punkt 7.4 i Svensk kod för bolagsstyrning och begränsas därmed till den interna kontrollen av redovisningen. Rapporten har inte granskats av revisorer och utgör inte en del av det formella bokslutet.

Internal Control Report

Nomination Committee Report

Valberedningen inför årsstämman 2018 utgörs av Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder (ordförande), Jonas Eixmann, Andra AP-fonden, Olof Jonasson, Första AP-fonden, Per Lindgren, Skandia Liv, och Anders Ström styrelseordförande.

Valberedningen kan kontaktas under adress: Kindred Group plc, “Fawwara Bldgs”, Msida Road, Gzira GZR1402, Malta eller via epost: Nomination@kindredgroup.com.

Valberedningens motiverade yttrande finns här.