Efterlevnad och föreskrifter

Efterlevnad av Svensk kod för bolagsstyrning

Ingen separat revisionsrapport för bolagsstyrningen krävs enligt maltesiska bestämmelser eftersom bolagsstyrningsrapporten utarbetas enligt principerna i den svenska koden.

Med undantag för de punkter som anges ovan bekräftar styrelsen att Svensk kod för bolagsstyrning följs.

Bolagsstyrningsrapporter