Kindred och Betfilter lanserar nytt verktyg inom spelansvar

Kindred Group har under det senaste året samarbetat med mjukvarubolaget Betfilter för att utveckla ett nytt spelansvarsverktyg i syfte att begränsa exponering av spelreklam mot minderåriga. Kindred kommer att erbjuda verktyget AdBlocker till samtliga kunder som önskar installera mjukvaran.

 

Kindred Group (tidigare Unibet Group) har i samarbete med Betfilter, ett bolag som erbjuder mjukvara för att blockera nätbaserade spelsidor, arbetat för att begränsa exponeringen av spelreklam mot minderåriga.

 

Kindred har arbetat med Betfilter under ett års tid för att säkerställa utvecklingen av ett nytt spelansvarsverktyg kallat AdBlocker. Verktyget kommer att erbjudas på Kindreds samtliga marknader. Det är väl dokumenterat att minderåriga spenderar en stor del av sin tid framför mobiler, plattor och datorer där de kan exponeras mot digital spelreklam. Det nya verktyget kan installeras på alla enheter där användaren vill undvika spelreklam.

 

”Det är glädjande att detta nya spelansvarsverktyg nu kan användas för de som behöver det. Vi har alltid varit mycket tydliga med att våra produkter enbart är till vuxna personer över 18 år och därför blir detta verktyg ett viktigt tillskott i vår verktygslåda för spelansvar. Projektet ligger även i linje med vårt huvudsakliga åtagande att erbjuda våra kunder en positiv upplevelse”, säger Maris Bonello, Integrity Analytics Manager på Kindred Group.

 

”Vi på betfilter.com är stolta över att i detta projekt samarbeta med Kindred. Vårt företag har alltid strävat efter att hjälpa personer med spelproblem men även etablera en säker miljö för minderåriga. AdBlocker, som inledningsvis är tillgängligt för Windows-användare, blockerar spelreklam och förhindrar därmed utsatta personer från att lockas till spel. Vi tror att denna ’Out of Sight, Out of Mind’-metod är ett effektivt sätt att förespråka ansvarsfullt spelande”, säger Per Albertsen, Betfilter.

 

Kindred erbjuder sina kunder ett antal AdBlocker-licenser utan kostnad. Betfiler-licensen erbjuds redan till Kindreds kunder.

 

 

 

För ytterligare information:

 

Alexander Westrell, Group Head of Communications
alexander.westrell@kindredgroup.com
+46 73 7071686

 

Om Kindred Group

 

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för sina 20 miljoner kunder via något av de 11 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,400 medarbetare globalt och är medlem av European Gaming and Betting Association (EGBA), är medgrundare av ESSA, samt granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Ladda ner pressrelease (pdf)

Valutakurser för fjärde kvartalet 2017

Valutaeffekten netto av Kindred Groups viktigaste valutor gentemot rapporteringsvalutan GBP framgår av tabellerna nedan. Även om detta inte har någon väsentlig inverkan på den underliggande utvecklingen i Kindred Groups verksamhet, påverkas det redovisade resultatet vid omräkning till GBP.

Den vägda genomsnittliga effekten av GBP mot Kindred Groups viktigaste valutor var en positiv effekt på spelöverskottet på cirka 1 procent för det fjärde kvartalet 2017 jämfört med fjärde kvartalet 2016.

 

Valutakurser balansräkningen:
Kurs mot GBP 31-Dec-17 31-Dec-16 Helår år från år 
SEK 11.095 11.157 0.6%
NOK 11.091 10.613 -4.5%
EUR 1.127 1.168 3.5%
DKK 8.391 8.683 3.4%
AUD 1.730 1.705 -1.5%
Genomsnittliga valutakurser resultaträkningen:
Kurs mot GBP Genomsnitt 
kv 4 17
Genomsnitt 
kv 4 16
Helår år från år 
SEK 11.043 11.236 1.7%
NOK 10.837 10.409 -4.1%
EUR 1.127 1.152 2.2%
DKK 8.389 8.568 2.1%
AUD 1.727 1.657 -4.2%

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EU-direktivet om marknadsmissbruk, MAR.

 

For ytterligare information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

 

Om Kindred Group

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och är en av Europas största förmedlare av spel och digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 11 varumärken som erbjuder tjänster till över 20 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), medgrundare av ESSA, samt granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Läs mer på www.kindredgroup.com .

 

Ladda ner pressrelease (pdf)

 

Kindred Group wins Slots Operator of the Year

Kindred Group has yet another successful year at the EGR Awards 2017 by winning Slots Operator of the Year. The award is a testament to the hard work in adapting product offerings to specific customer preferences, and once again proves Kindred’s exceptional customer focus.

 

Kindred Group (previously Unibet Group) has always prided itself in finding the best quality and product offering to suit specific customer preferences, and was awarded for the hard work at the EGR Awards last week by taking home the Slots Operator of the Year award.

 

Customer centricity continues to be a driving force within Kindred. This is why Kindred spends a lot of time and effort to test, evaluate and discuss the products together with the suppliers, often developing bespoke and exclusive games for the Group. Furthermore, substantial efforts have gone into improving the customer experience and interaction on mobile channels by utilizing the latest features and technology on the market. With that, Kindred can support all elements of the customer journey, such as accessibility, advanced game finding and regulatory requirements, across multiple brands and markets.

 

“Winning the Slots Operator of the Year award is a true testament to the hard work and passion our teams have put in to continuously improve our customers’ experience. We know and understand our customers well, which benefits our internal development and is why we work closely with our suppliers to develop game content that our customers want. This has always been our philosophy and will continue to be so going forward”, says Fredrik Kjell, Head of Gaming at Kindred Group.

Left: Fredrik Kjell, Head of Gaming at Kindred Group
Third from left: Cristiano Blanco, Head of Casino at Kindred Group

 

For more information:

Fredrik Kjell, Head of Gaming at Kindred Group
fredrik.kjell@kindredgroup.com

Alexander Westrell, Group Head of Communications

+46 73701686

alexander.westrell@kindredgroup.com

 

About Kindred Group

Kindred Group is listed on Nasdaq Stockholm Large Cap, and is one of Europe’s largest online gambling operators. Kindred Group is home to 11 brands, which serve over 20 million customers worldwide. Kindred Group is a member of the European Gaming and Betting Association (EGBA) and founding member of ESSA (sports betting integrity). Kindred Group is audited and certified by eCOGRA for compliance with the 2014 EU Recommendation on Consumer Protection and Responsible Gambling (2014/478/EU). Read more on www.kindredgroup.com.

 

Download Press Release (pdf)

Kindred Group plc – Delårsrapport januari – september 2017 (ej reviderad)

Tredje kvartalet och perioden januari till september i sammandrag

  • Nytt ”all-time high” i spelöverskott som uppgick till 193,6 (142,3) miljoner GBP för tredje kvartalet 2017 och till 513,4 (391,3) miljoner GBP för perioden januari till september 2017.
  • Underliggande EBITDA för tredje kvartalet 2017 uppgick till 46,8 (33,9) miljoner GBP och 110,5 (84,4) miljoner GBP för perioden januari till september 2017.
  • 32Red bidrog med 18,6 miljoner GBP i spelöverskott och 3,7 miljoner GBP i underliggande EBITDA.
  • Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2017 uppgick till 35,0 (24,8) miljoner GBP och 76,1 (62,7) miljoner GBP för perioden januari till september 2017 . Detta inkluderar icke kassapåvekande verkliga värdejusteringar på 3,1 miljoner GBP avseende avvecklade varumärken för de första nio månaderna.
  • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2017 uppgick till 29,9 (21,0) miljoner GBP och 66,6 (54,5) miljoner GBP för perioden januari till september 2017.
  • Resultat per aktie för tredje kvartalet 2017 uppgick till 0,131 (0,091) GBP och för perioden januari till september2017 till 0,293 (0,237) GBP.
  • Underliggande resultat per aktie för tredje kvartalet 2017 uppgick till 0,137 (0,095) GBP och för perioden januari till september 2017 till 0,325 (0,249) GBP.
  • Antalet aktiva kunder under kvartalets uppgick till 1 219 761 (1 067 910). Av dessa är 120 171 kunder hos 32Red.

“Ett rekordkvartal i intäkter och vinster vilket stöds av förvärvet av 32Red”

”Det är min glädje att rapportera rekord i intäkter och lönsamhet för Kindred Group för tredje kvartalet 2017, vilket har drivits av en stark tillväxt på våra viktigaste marknader och en god kostnadskontroll.”

”Trots avsaknaden av ett större fotbollsmästerskap i kvartalet var den organiska tillväxten i spelöverskottet i fasta växelkurser upp 17 procent jämfört med samma period föregående år, vilket visar att vi har fortsatt att -ta marknadsandelar. 32Red bidrog med 18,6 miljoner GBP i spelöverskott och 3,7 miljoner GBP i underliggande EBITDA. Detta förvärv har också tillfört ny kompetens till koncernen och ökat andelen lokalt reglerade intäkter och ger oss dessutom möjligheter till framtida synergier i intäkter och kostnader. Under tredje kvartalet 2017 kom 41 procent av koncernens spelöverskott från lokalt reglerade marknader.”

”Vår underliggande EBITDA nådde en ny ”all-time high” på 46,8 miljoner GBP för tredje kvartalet, en ökning med 38 procent jämfört med samma period föregående år. Organisk underliggande EBITDA i fasta växelkurser ökade med 20 procent.”

”Vårt fokus på mobilen har gjort det möjligt för oss att fortsatt ligga i framkant av branschutvecklingen. Under tredje kvartalet ökade spelöverskottet från den mobila kanalen med 51 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol och uppgick till 71 procent av vårt totala spelöverskott.”

”Under perioden fram till 22 oktober 2017, med en sportboksmarginal cirka 50 procent högre än normalt, var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i GBP 68 procent högre jämfört med samma period 2016. Justerat för förvärvet av 32Red och effekterna av valutakursförändringar var tillväxten 57 procent”, säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group .

I dag, fredag den 27 oktober 2017 klockan 09.00 CEST håller Kindreds CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Presentationen hålls på engelska.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com . Presentationen går även att följa live via Kindreds sajtwww.kindredgroup.com 

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 566 426 90.

Kindred Group-bolagen har licenser i Storbritannien, Frankrike, Belgien, Danmark, Tyskland (Schleswig-Holstein), Italien, Australien, Irland, Rumänien och Estland. Kindred Group har även internationella spellicenser I Malta och Gibraltar. Kindred Group betalar spelskatter i alla marknader i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EU-direktivet om marknadsmissbruk, MAR.

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                                                     +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO                                                                      +46 723 878 059

Om Kindred Group

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm och är en av Europas största förmedlare av spel och digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 14 varumärken som erbjuder tjänster till över 20 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group har licenser i Australien samt i 11 EU-medlemsländer. I november 2016 blev Kindred Group framröstat som årets operatör och även årets operatör inom ansvarsfullt spelande, och genomgick med framgång 27 externt genomförda revisioner. Kindred Group är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt ESSA. Kindred Group granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s Rekommendation från 2014 om principer för att skydda konsumenter och spelare i samband med onlinespeltjänster och för att förhindra att underåriga spelar onlinespel om pengar (2014/478/EU). www.kindredgroup.com

 

Kindred-Group-plc-Delårsrapport-Juli-–-September-2017 (PDF)

Kindred Futures och Cockroach Labs utvecklar nästa generations globala spelplattform

Kindred Futures, innovationsavdelningen inom Kindred Group (tidigare Unibet Group), annonserar idag ett samarbete med Cockroach Labs för att utveckla nästa generations databaslösning. Samarbetet skapar förutsättingar för Kindred att avsevärt förbättra upplevelsen för sina 20 miljoner kunder .

I takt med att Kindred Group fortsättar att växa sin aktiva kundbas ökar avståndet mellan kunderas enheter och databaserna vilket medför lägre hastighet, prestanda och tillförlitlighet. Genom samarbetet med Cockroach Labs utvecklas nästa generations databaslösning vilket förbättrar kundupplevelsen i alla Kindreds varumärken.

Kindred Futures samarbetar med CockroachDB för att undersöka specifika utmaningar som Kindred står inför, samt ansvarar för själva utvecklingsarbetet. Kindred är ett snabbväxande företag inom en reglerad bransch med strikta dataskyddskrav och utgör därmed en perfekt motpart för CockroachDB. Förutom Google finns det idag ingen liknande lösning på marknaden och Cockroaches unika arbetsmetod erbjuder stora möjligheter för Kindred Futures.

Cockroach Labs är bolaget bakom Cockroach DB, den första öppna databasen byggd för att replikera sig själv globalt och därmed klara databasavbrott. Bolaget grundades 2015 av tre tidigare Google-medarbetare med Google Spanner som förebild, men med visionen att göra den tillgänglig för bolag över hela världen. CockroachDB 1.0 är redo att användas och bolaget stängde nyligen en investeringsrunda om USD 27 miljoner.

”CockroachDB erbjuer precis den produkt och det team som vi har letat efter för att förbättra erbjudandet till vår växande globala kundbas. Idag är länder allt mer beskyddande över sina medborgares data vilket gör att vi behöver en partner som kan hjälpa oss förbättra vårt erbjudande till våra kunder samtidigt som vi uppfyller lokala regleringar”, säger Marcus Smedman, CTO på Kindred Group.

”Samarbetet med Kindred har varit instrumentalt i att anpassa vår produkt för marknaden. Storheten i samarbetet är att det gynnar båda sidor; Kindred hjälper oss bygga en produkt som passar deras behov samtidigt som de förblir i framkant inom den tekniska utvecklingen”, säger Spencer Kimball, vd och medgrundare på Cockroach Labs.

För att läsa mer om Kindred Futures, besök http://www.kindredgroup.com/kindred-futures/

 

For ytterligare information:

 

Chris Batchelor: chris.batchelor@kaper.uk.com or +44 20 3301 2082

Will Mace, Head of Kindred Futures: will.mace@kindredgroup.com or +44 7736 276221

 

Om Kindred Group

 

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och är en av Europas största förmedlare av spel och digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 13 varumärken som erbjuder tjänster till 20 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group är medlem av European Gaming and Betting Association (EGBA), är medgrundare av ESSA, samt granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Läs mer på www.kindredgroup.com .

 

 

About Kindred Futures 
Kindred Futures is Kindred Group PLC’s innovation arm which launched in 2016 to connect with startups and early stage businesses. Acting as a value-adding partner for startups, Kindred Futures aims form mutually beneficial partnerships to explore strategically interesting opportunities arising from technological developments or customer trends. Kindred Futures is committed to seeking out the most interesting companies and entrepreneurs to transform the future of gambling. For more information please visit www.kindredfutures.com

 

 

About Cockroach Labs

 

Cockroach Labs is the company behind CockroachDB, the SQL database for building global cloud services. With a mission to Make Data Easy, Cockroach Labs is led by a team of former Google engineers who have had front row seats to nearly two decades of database evolution. The company is headquartered in New York City and is backed by an outstanding group of investors including Benchmark, G/V, Index Ventures, Redpoint, and Sequoia. For more information, visit us atcockroachlabs.com .

 

Ladda ner pressrelease (pdf)

Inbjudan till Kindred Groups bokslutsgenomgång

Fredagen den 27 oktober 2017 kl 7.30 (CEST) publicerar Kindred Group plc

Delårsrapport för tredje kvartalet 2017. 

Samma dag klockan 9.00 (CEST) håller Kindred Groups CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings påTändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Presentationen hålles på engelska.

Deltagare uppmanas anmäla sig i god tid på www.financialhearings.com

Presentationen går även att följa live via Kindreds sajt www.kindredgroup.com .

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 566 426 90.

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations  +44 788 799 6116

 

Om Kindred Group
Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm och är en av Europas största förmedlare av spel och digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 14 varumärken som erbjuder tjänster till 20 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group har licenser i Australien samt i 11 EU-medlemsländer. I november 2016 blev Kindred Group framröstat som årets operatör och även årets operatör inom ansvarsfullt spelande, och genomgick med framgång 27 externt genomförda revisioner. Kindred Group är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt ESSA. Kindred Group granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s Rekommendation från 2014 om principer för att skydda konsumenter och spelare i samband med onlinespeltjänster och för att förhindra att underåriga spelar onlinespel om pengar (2014/478/EU).

www.kindredgroup.com

Kindred Inbjudan Q3 2017 (PDF)

Valutakurser för tredje kvartalet 2017 – omsänd

Valutaeffekten netto av Kindred Groups viktigaste valutor gentemot rapporteringsvalutan GBP framgår av tabellerna nedan. Även om detta inte har någon väsentlig inverkan på den underliggande utvecklingen i Kindred Groups verksamhet, påverkas det redovisade resultatet vid omräkning till GBP.

 

Den vägda genomsnittliga effekten av GBP mot Kindred Groups viktigaste valutor var en positiv effekt på spelöverskottet på cirka 4 – 5 procent för det tredje kvartalet 2017 jämfört med tredje kvartalet 2016.

 

Valutakurser balansräkningen:
Kurs mot GBP 30-Sep-16 30-Sep-17 Helår år från år 
SEK 11.174 10.943 2.1%
NOK 10.437 10.674 -2.3%
EUR 1.161 1.134 2.3%
DKK 8.654 8.440 2.5%
AUD 1.702 1.710 -0.5%
Genomsnittliga valutakurser resultaträkningen:
Kurs mot GBP Genomsnitt 
kv 3 16
Genomsnitt 
kv 3 17
Helår år från år 
SEK 11.194 10.648 4.9%
NOK 10.934 10.416 4.7%
EUR 1.177 1.114 5.4%
DKK 8.760 8.287 5.4%
AUD 1.732 1.658 4.3%

 

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EU-direktivet om marknadsmissbruk, MAR.

 

For ytterligare information:
Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

 

Om Kindred Group
Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och är en av Europas största förmedlare av spel och digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 11 varumärken som erbjuder tjänster till över 20 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group är medlem av European Gaming and Betting Association (EGBA), är medgrundare av ESSA, samt granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Läs mer på www.kindredgroup.com .

 

Läs rapporten här. (pdf).

A sold out 2nd annual Responsible Gaming Conference

Alfred Grixti, CEO of Foundation of Social Welfare Services, kicked off the conference by presenting the importance of gathering and utilising data. He mentioned that very few seek help, and encouraged the industry to help make data more accessible, to unitedly better tackle problem gambling.  Kindred Group’s CEO, Henrik Tjärnström, confirmed the importance of using data to better understand betting behaviour, also highlighting industry responsibility to ensure player safety. He continued by stressing that “a customer who does not enjoy gambling is not a good customer for us”. Nottingham Trent University Professor Mark Griffiths supported this, sharing valuable insights from his 30 years of research, bringing up accessibility and event frequency as important factors of betting behaviour. Also on the stage was four former gaming addicts, whom all moved the crowd by sharing their stories and experiences with problem gaming. Representing the Office of the Prime Minister, Hon. Silvio Schembri, the Parliamentary Secretary for Financial Affairs, Digital Economy and Innovation, shared his continued efforts on responsible gaming, by investing €1 million for treatment to local gaming addicts.

Using technology and innovation is important in the work around responsible gaming, with the industry creating awareness and educating customers to minimise harmful play. Ewout Keuleers, General Counsel at Kindred Group, ended the conference with re-emphasising the Kindred value of building on trust, and how it only applies with sustainable consumption. This coincides with Henrik Tjärnström’s earlier remark, that (at Kindred), “responsible gaming is an area we consider a key building block in our sustainable business strategy and therefore a topic we will continue to drive”.

Forskare pekar ut Kindreds samarbete inom spelansvar som vägledande

Kindred Group och the Foundation for Social Welfare Services på Malta stod i onsdags värd för den årliga spelansvarskonferensen ”Responsible Gaming Conference 2017”. Deltog gjorde experter från branschen, forskning, behandlingscenter samt myndigheter, som alla var eniga om att mer samarbete behövs för att minska spelproblem.

 

I en utsåld konferenslokal med 270 deltagare arrangerade Kindred Group (tidigare Unibet Group) tillsammans med Malta-baserade behandlingscentret Foundation for Social Welfare Services spelansvarskonferensen ”Responsible Gaming Conference” för andra året i rad. Experter inom olika områden hade en öppen och ärlig diskussion om spelansvar.

 

Kindreds CEO, Henrik Tjärnström, förklarade i sitt öppningsanförande att kunder med en utmanande eller problematisk relation till spel helt enkelt inte är bra för verksamheten. Vidare nämnde han att även om kunderna gör ett vuxet val har spelbolagen ett ansvar gentemot sina kunder för att förebygga spelproblem och att sprida kunskap kring ämnet.

 

Under hela konferensen påtalades vikten av samarbete samt att dela kunskap och data mellan bolag, myndigheter och forskare, då detta är avgörande för att öka kunskapen om spelproblem och därigenom minska dess skadliga effekter.

 

Dr Jonathan Parke och Professor Mark Griffiths var båda talare och presenterade resultat från sina senaste studier inom spelproblemsområdet.

 

”Kindred Group har spelat en viktig roll i att möjliggöra forskning på spelproblem. I en tid då branschsamverkan inom spelforskning är kritiserat vill vi uppmärksamma detta samarbete som ett exempel på hur branschen kan addera värde utan några som helst förväntningar på att påverka forskningen på något sätt. Kindred Group gav oss access till data och deras kunder samt bistod med personal för att möta våra krav på data. Första gången de kommer att få ta del av resultatet är när studien är publiserad för allmänheten”, säger Dr Jonathan Parke, grundare av konsumenthubben Sophro.

 

”Det verkliga värdet av vår forskning sker när operatörer och myndigheter faktiskt applicerar resultatet av vår forskning i sin verksamhet och arbetet de bedriver”, säger Professor Mark Griffiths, Nottingham Trent University

 

För ytterligare information:
Alexander Westrell, Group Head of Communications
+46 73 7071686
alexander.westrell@kindredgroup.com

 

Ewout Keuleers, Group General Counsel
+44 7810 206175
ewout.keuleers@kindredgroup.com

Läs rapporten här. (pdf)

Kindred Group supports Gambling Therapy app

Kindred Group funds the development of a free Gambling Therapy app as part of the Group’s commitment to a safe and secure gambling environment for its customers. The app will be released in the four Nordic languages.

Gambling Therapy, part of the Gordon Moody Association, has released a free gambling therapy app targeted at problem gamblers. The app provides information about problem gambling, therapeutic exercises and support for people who are struggling with their gambling patterns. Kindred Group will be supporting Gambling Therapy financially to allow full development of the app.

Kindred Group is committed to operate a safe and secure business where customers can enjoy gambling in a responsible way. If gambling stops being joyful or entertaining, Kindred strongly encourages customers to take a break by using responsible gambling tools and to download the free Gambling Therapy app.

Maris Bonello, Integrity Analytics Manager says:
“We are very happy to be able to support the development of the Gambling Therapy app. Providing a safe and secure environment for our customers is at the very heart of Kindred, which is why we continue to support initiatives that can minimise the harm caused by gambling.”

The Gambling Therapy app will initially be released in all four Nordic languages (Swedish, Norwegian, Finnish and Danish).

Pedro Romero, Head of Gambling Therapy says:
“We are delighted with Kindred’s support to further develop the Gambling Therapy App, which will further help thousands of people struggling with their gambling. It is widely recognised within the industry that Kindred Group is a leader in Player Protection. This is thanks to the company’s commitment, its engagement and their Responsible Gambling team.”

For more information:

Ewout Keuleers, Group General Counsel
+44 7810 206175
ewout.keuleers@kindredgroup.com

Alexander Westrell, Group Head of Communications at Kindred Group
+46 73 7071686
alexander.westrell@kindredgroup.com

Download press release (pdf)