Kindred Group plc – Bokslutskommuniké januari – december 2017 (ej reviderad)

Fjärde kvartalet och helåret 2017 i sammandrag

 • Nytt ”all-time high” i spelöverskott som uppgick till 238,0 (152,8) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2017 och till 751,4 (544,1) miljoner GBP för helåret 2017.
 • Underliggande EBITDA för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 74,5 (39,3) miljoner GBP och 185,0 (123,7) miljoner GBP för helåret 2017.
 • 32Red bidrog med 18,8 miljoner GBP i spelöverskott och 3,2 miljoner GBP i underliggande EBITDA.
 • Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 55,9 (30,1) miljoner GBP och 132,0 (92,8) miljoner GBP för helåret 2017. Detta inkluderar icke kassapåverkande värdejusteringar avseende förvärvade tillgångar på 6,1 miljoner GBP för det fjärde kvartalet. Denna justering uppgick till 9,2 miljoner för helåret 2017.
 • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 50,8 (29,4) miljoner GBP och 117,4 (83,9) miljoner GBP för helåret 2017.
 • Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 0,223 (0,129) GBP och för helåret 2017 till 0,516 (0,366) GBP.
 • Underliggande resultat per aktie för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 0,253 (0,131) GBP och för helåret 2017 till 0,578 (0,379) GBP.
 • Antalet aktiva kunder under kvartalets uppgick till 1 329 124 (1 150 027).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,551 (0,310) GBP per aktie/SDB, vilket motsvarar cirka 6,16 (3,46) SEK per aktie/SDB och utgör en totalt föreslagen utdelning till aktieägarna om 125,5 (71,4) miljoner GBP.
 • Årsstämma äger rum tisdagen den 15 maj 2018 i Stockholm.

En stark avslutning av 2017 resulterade i ytterligare ett rekordkvartal i intäkter och vinster”

 

”Stark tillväxt på våra större marknader och en exceptionell sportbokmarginal, omkring 50 procent över det långsiktiga genomsnittet, har resulterat i rekord för intäkter och lönsamhet för Kindred Group under fjärde kvartalet 2017. Våra investeringar i marknadsföring och produktutveckling har också resulterat i ATH i EBITDA och antal aktiva kunder. Spelöverskottet ökade med 56 procent och med 42 procent organiskt och i fasta växelkurser jämfört med samma period föregående år.”

”Under fjärde kvartalet ökade spelöverskottet från mobilen med 55 procent jämfört med samma kvartal förra året och uppgick till 70 procent av det totala spelöverskottet. Av koncernens spelöverskott kom 42 procent från lokalt reglerade marknader.”

“Underliggande EBITDA uppnådde nytt ATH på 74,5 miljoner GBP för fjärde kvartalet, en ökning med 90 procent jämfört med samma period föregående år. Underliggande organisk EBITDA ökade med 80 procent i fasta växelkurser.”

”Det starka resultatet för koncernen resulterade i en ökning av fritt kassaflöde med 78 procent för helåret 2017. Styrelsen har gått igenom likviditetsbehovet för 2018 och föreslår en kontantutdelning på 0,551 GBP, en ökning om 78 procent jämfört med föregående år.”

”Under perioden fram till 11 februari 2018, var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i GBP 35 procent högre jämfört med samma period 2017. Justerat för förvärvet av 32Red och effekterna av valutakursförändringar var tillväxten 23 procent”, säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group.

I dag, onsdag den 14 februari 2018 klockan 09.00 CET håller Kindreds CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Presentationen hålls på engelska.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com. Presentationen går även att följa live via Kindreds sajt www.kindredgroup.com

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 566 42508.

Kindred Group-bolagen har licenser i Storbritannien, Frankrike, Belgien, Danmark, Tyskland (Schleswig-Holstein), Italien, Australien, Irland, Rumänien och Estland. Kindred Group har även internationella spellicenser I Malta och Gibraltar. Kindred Group betalar spelskatter i alla marknader i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EU-direktivet om marknadsmissbruk, MAR.

 

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                                                     +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO                                                                      +46 723 878 059

 

Om Kindred Group

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm och är en av Europas största förmedlare av spel och digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 14 varumärken som erbjuder tjänster till 21,3 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group har licenser i Australien samt i 11 EU-medlemsländer. I november 2016 blev Kindred Group framröstat som årets operatör och även årets operatör inom ansvarsfullt spelande, och genomgick med framgång 27 externt genomförda revisioner. Kindred Group är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt ESSA. Kindred Group granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s Rekommendation från 2014 om principer för att skydda konsumenter och spelare i samband med onlinespeltjänster och för att förhindra att underåriga spelar onlinespel om pengar (2014/478/EU). www.kindredgroup.com

 

Kindred-Group-plc-Delårsrapport-Oktober-–-December-2017 (PDF)

Kindred regarded as leader in sports integrity

Kindred scored particularly well on metrics such as good governance in the company, general awareness and risk prevention and detection, whereas due to the absence of regulatory certainty in certain markets, Kindred lacks the opportunity to act based on locally established rules on responsibility.

For Kindred, sports betting integrity is fundamental to the sports betting entertainment chain and this area remains a central part of our efforts to ensure a safe and sustainable business.

Eric Konings, Sports Betting Integrity Officer at Kindred Group says: “The findings of the audit are encouraging for Kindred, signalling that the general sports betting integrity approach adopted by Kindred is leading to progress in the fight against match-fixing. We are committed to eliminating match-fixing from our platform and to achieve that, we need to further improve cooperation between operators, sports regulatory bodies and law enforcement.”

Read more in the full press release here.

Kindred Group and Betfilter launch new social responsibility tool

The development of the tool, AdBlocker, has been funded by Kindred Group and is available in all markets. It can be installed on all devices where the user wants gambling ads to be blocked.

“I am happy that this new social responsibility tool is now ready and available to those who need it. We have always been very clear that our products are only to be used by adults over the age of 18, and therefore see this tool as an important addition to our responsible gambling toolbox. This project also follows our commitment to supply a joyful form of entertainment to our customers”, said Maris Bonello, Integrity Analytics Manager at Kindred Group.

Please see the full press release for more information: http://kindredgroup.com/kindred-and-betfilter-launch-new-social-responsibility-tool-for-gambling/

Kindred och Betfilter lanserar nytt verktyg inom spelansvar

Kindred Group har under det senaste året samarbetat med mjukvarubolaget Betfilter för att utveckla ett nytt spelansvarsverktyg i syfte att begränsa exponering av spelreklam mot minderåriga. Kindred kommer att erbjuda verktyget AdBlocker till samtliga kunder som önskar installera mjukvaran.

 

Kindred Group (tidigare Unibet Group) har i samarbete med Betfilter, ett bolag som erbjuder mjukvara för att blockera nätbaserade spelsidor, arbetat för att begränsa exponeringen av spelreklam mot minderåriga.

 

Kindred har arbetat med Betfilter under ett års tid för att säkerställa utvecklingen av ett nytt spelansvarsverktyg kallat AdBlocker. Verktyget kommer att erbjudas på Kindreds samtliga marknader. Det är väl dokumenterat att minderåriga spenderar en stor del av sin tid framför mobiler, plattor och datorer där de kan exponeras mot digital spelreklam. Det nya verktyget kan installeras på alla enheter där användaren vill undvika spelreklam.

 

”Det är glädjande att detta nya spelansvarsverktyg nu kan användas för de som behöver det. Vi har alltid varit mycket tydliga med att våra produkter enbart är till vuxna personer över 18 år och därför blir detta verktyg ett viktigt tillskott i vår verktygslåda för spelansvar. Projektet ligger även i linje med vårt huvudsakliga åtagande att erbjuda våra kunder en positiv upplevelse”, säger Maris Bonello, Integrity Analytics Manager på Kindred Group.

 

”Vi på betfilter.com är stolta över att i detta projekt samarbeta med Kindred. Vårt företag har alltid strävat efter att hjälpa personer med spelproblem men även etablera en säker miljö för minderåriga. AdBlocker, som inledningsvis är tillgängligt för Windows-användare, blockerar spelreklam och förhindrar därmed utsatta personer från att lockas till spel. Vi tror att denna ’Out of Sight, Out of Mind’-metod är ett effektivt sätt att förespråka ansvarsfullt spelande”, säger Per Albertsen, Betfilter.

 

Kindred erbjuder sina kunder ett antal AdBlocker-licenser utan kostnad. Betfiler-licensen erbjuds redan till Kindreds kunder.

 

 

 

För ytterligare information:

 

Alexander Westrell, Group Head of Communications
alexander.westrell@kindredgroup.com
+46 73 7071686

 

Om Kindred Group

 

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för sina 20 miljoner kunder via något av de 11 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,400 medarbetare globalt och är medlem av European Gaming and Betting Association (EGBA), är medgrundare av ESSA, samt granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Ladda ner pressrelease (pdf)

Valutakurser för fjärde kvartalet 2017

Valutaeffekten netto av Kindred Groups viktigaste valutor gentemot rapporteringsvalutan GBP framgår av tabellerna nedan. Även om detta inte har någon väsentlig inverkan på den underliggande utvecklingen i Kindred Groups verksamhet, påverkas det redovisade resultatet vid omräkning till GBP.

Den vägda genomsnittliga effekten av GBP mot Kindred Groups viktigaste valutor var en positiv effekt på spelöverskottet på cirka 1 procent för det fjärde kvartalet 2017 jämfört med fjärde kvartalet 2016.

 

Valutakurser balansräkningen:
Kurs mot GBP 31-Dec-17 31-Dec-16 Helår år från år 
SEK 11.095 11.157 0.6%
NOK 11.091 10.613 -4.5%
EUR 1.127 1.168 3.5%
DKK 8.391 8.683 3.4%
AUD 1.730 1.705 -1.5%
Genomsnittliga valutakurser resultaträkningen:
Kurs mot GBP Genomsnitt 
kv 4 17
Genomsnitt 
kv 4 16
Helår år från år 
SEK 11.043 11.236 1.7%
NOK 10.837 10.409 -4.1%
EUR 1.127 1.152 2.2%
DKK 8.389 8.568 2.1%
AUD 1.727 1.657 -4.2%

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EU-direktivet om marknadsmissbruk, MAR.

 

For ytterligare information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

 

Om Kindred Group

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och är en av Europas största förmedlare av spel och digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 11 varumärken som erbjuder tjänster till över 20 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), medgrundare av ESSA, samt granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Läs mer på www.kindredgroup.com .

 

Ladda ner pressrelease (pdf)

 

Kindred Group wins Slots Operator of the Year

Kindred Group has yet another successful year at the EGR Awards 2017 by winning Slots Operator of the Year. The award is a testament to the hard work in adapting product offerings to specific customer preferences, and once again proves Kindred’s exceptional customer focus.

 

Kindred Group (previously Unibet Group) has always prided itself in finding the best quality and product offering to suit specific customer preferences, and was awarded for the hard work at the EGR Awards last week by taking home the Slots Operator of the Year award.

 

Customer centricity continues to be a driving force within Kindred. This is why Kindred spends a lot of time and effort to test, evaluate and discuss the products together with the suppliers, often developing bespoke and exclusive games for the Group. Furthermore, substantial efforts have gone into improving the customer experience and interaction on mobile channels by utilizing the latest features and technology on the market. With that, Kindred can support all elements of the customer journey, such as accessibility, advanced game finding and regulatory requirements, across multiple brands and markets.

 

“Winning the Slots Operator of the Year award is a true testament to the hard work and passion our teams have put in to continuously improve our customers’ experience. We know and understand our customers well, which benefits our internal development and is why we work closely with our suppliers to develop game content that our customers want. This has always been our philosophy and will continue to be so going forward”, says Fredrik Kjell, Head of Gaming at Kindred Group.

Left: Fredrik Kjell, Head of Gaming at Kindred Group
Third from left: Cristiano Blanco, Head of Casino at Kindred Group

 

For more information:

Fredrik Kjell, Head of Gaming at Kindred Group
fredrik.kjell@kindredgroup.com

Alexander Westrell, Group Head of Communications

+46 73701686

alexander.westrell@kindredgroup.com

 

About Kindred Group

Kindred Group is listed on Nasdaq Stockholm Large Cap, and is one of Europe’s largest online gambling operators. Kindred Group is home to 11 brands, which serve over 20 million customers worldwide. Kindred Group is a member of the European Gaming and Betting Association (EGBA) and founding member of ESSA (sports betting integrity). Kindred Group is audited and certified by eCOGRA for compliance with the 2014 EU Recommendation on Consumer Protection and Responsible Gambling (2014/478/EU). Read more on www.kindredgroup.com.

 

Download Press Release (pdf)

Kindred Group plc – Delårsrapport januari – september 2017 (ej reviderad)

Tredje kvartalet och perioden januari till september i sammandrag

 • Nytt ”all-time high” i spelöverskott som uppgick till 193,6 (142,3) miljoner GBP för tredje kvartalet 2017 och till 513,4 (391,3) miljoner GBP för perioden januari till september 2017.
 • Underliggande EBITDA för tredje kvartalet 2017 uppgick till 46,8 (33,9) miljoner GBP och 110,5 (84,4) miljoner GBP för perioden januari till september 2017.
 • 32Red bidrog med 18,6 miljoner GBP i spelöverskott och 3,7 miljoner GBP i underliggande EBITDA.
 • Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2017 uppgick till 35,0 (24,8) miljoner GBP och 76,1 (62,7) miljoner GBP för perioden januari till september 2017 . Detta inkluderar icke kassapåvekande verkliga värdejusteringar på 3,1 miljoner GBP avseende avvecklade varumärken för de första nio månaderna.
 • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2017 uppgick till 29,9 (21,0) miljoner GBP och 66,6 (54,5) miljoner GBP för perioden januari till september 2017.
 • Resultat per aktie för tredje kvartalet 2017 uppgick till 0,131 (0,091) GBP och för perioden januari till september2017 till 0,293 (0,237) GBP.
 • Underliggande resultat per aktie för tredje kvartalet 2017 uppgick till 0,137 (0,095) GBP och för perioden januari till september 2017 till 0,325 (0,249) GBP.
 • Antalet aktiva kunder under kvartalets uppgick till 1 219 761 (1 067 910). Av dessa är 120 171 kunder hos 32Red.

“Ett rekordkvartal i intäkter och vinster vilket stöds av förvärvet av 32Red”

”Det är min glädje att rapportera rekord i intäkter och lönsamhet för Kindred Group för tredje kvartalet 2017, vilket har drivits av en stark tillväxt på våra viktigaste marknader och en god kostnadskontroll.”

”Trots avsaknaden av ett större fotbollsmästerskap i kvartalet var den organiska tillväxten i spelöverskottet i fasta växelkurser upp 17 procent jämfört med samma period föregående år, vilket visar att vi har fortsatt att -ta marknadsandelar. 32Red bidrog med 18,6 miljoner GBP i spelöverskott och 3,7 miljoner GBP i underliggande EBITDA. Detta förvärv har också tillfört ny kompetens till koncernen och ökat andelen lokalt reglerade intäkter och ger oss dessutom möjligheter till framtida synergier i intäkter och kostnader. Under tredje kvartalet 2017 kom 41 procent av koncernens spelöverskott från lokalt reglerade marknader.”

”Vår underliggande EBITDA nådde en ny ”all-time high” på 46,8 miljoner GBP för tredje kvartalet, en ökning med 38 procent jämfört med samma period föregående år. Organisk underliggande EBITDA i fasta växelkurser ökade med 20 procent.”

”Vårt fokus på mobilen har gjort det möjligt för oss att fortsatt ligga i framkant av branschutvecklingen. Under tredje kvartalet ökade spelöverskottet från den mobila kanalen med 51 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol och uppgick till 71 procent av vårt totala spelöverskott.”

”Under perioden fram till 22 oktober 2017, med en sportboksmarginal cirka 50 procent högre än normalt, var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i GBP 68 procent högre jämfört med samma period 2016. Justerat för förvärvet av 32Red och effekterna av valutakursförändringar var tillväxten 57 procent”, säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group .

I dag, fredag den 27 oktober 2017 klockan 09.00 CEST håller Kindreds CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Presentationen hålls på engelska.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com . Presentationen går även att följa live via Kindreds sajtwww.kindredgroup.com 

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 566 426 90.

Kindred Group-bolagen har licenser i Storbritannien, Frankrike, Belgien, Danmark, Tyskland (Schleswig-Holstein), Italien, Australien, Irland, Rumänien och Estland. Kindred Group har även internationella spellicenser I Malta och Gibraltar. Kindred Group betalar spelskatter i alla marknader i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EU-direktivet om marknadsmissbruk, MAR.

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                                                     +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO                                                                      +46 723 878 059

Om Kindred Group

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm och är en av Europas största förmedlare av spel och digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 14 varumärken som erbjuder tjänster till över 20 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group har licenser i Australien samt i 11 EU-medlemsländer. I november 2016 blev Kindred Group framröstat som årets operatör och även årets operatör inom ansvarsfullt spelande, och genomgick med framgång 27 externt genomförda revisioner. Kindred Group är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt ESSA. Kindred Group granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s Rekommendation från 2014 om principer för att skydda konsumenter och spelare i samband med onlinespeltjänster och för att förhindra att underåriga spelar onlinespel om pengar (2014/478/EU). www.kindredgroup.com

 

Kindred-Group-plc-Delårsrapport-Juli-–-September-2017 (PDF)

Kindred Futures och Cockroach Labs utvecklar nästa generations globala spelplattform

Kindred Futures, innovationsavdelningen inom Kindred Group (tidigare Unibet Group), annonserar idag ett samarbete med Cockroach Labs för att utveckla nästa generations databaslösning. Samarbetet skapar förutsättingar för Kindred att avsevärt förbättra upplevelsen för sina 20 miljoner kunder .

I takt med att Kindred Group fortsättar att växa sin aktiva kundbas ökar avståndet mellan kunderas enheter och databaserna vilket medför lägre hastighet, prestanda och tillförlitlighet. Genom samarbetet med Cockroach Labs utvecklas nästa generations databaslösning vilket förbättrar kundupplevelsen i alla Kindreds varumärken.

Kindred Futures samarbetar med CockroachDB för att undersöka specifika utmaningar som Kindred står inför, samt ansvarar för själva utvecklingsarbetet. Kindred är ett snabbväxande företag inom en reglerad bransch med strikta dataskyddskrav och utgör därmed en perfekt motpart för CockroachDB. Förutom Google finns det idag ingen liknande lösning på marknaden och Cockroaches unika arbetsmetod erbjuder stora möjligheter för Kindred Futures.

Cockroach Labs är bolaget bakom Cockroach DB, den första öppna databasen byggd för att replikera sig själv globalt och därmed klara databasavbrott. Bolaget grundades 2015 av tre tidigare Google-medarbetare med Google Spanner som förebild, men med visionen att göra den tillgänglig för bolag över hela världen. CockroachDB 1.0 är redo att användas och bolaget stängde nyligen en investeringsrunda om USD 27 miljoner.

”CockroachDB erbjuer precis den produkt och det team som vi har letat efter för att förbättra erbjudandet till vår växande globala kundbas. Idag är länder allt mer beskyddande över sina medborgares data vilket gör att vi behöver en partner som kan hjälpa oss förbättra vårt erbjudande till våra kunder samtidigt som vi uppfyller lokala regleringar”, säger Marcus Smedman, CTO på Kindred Group.

”Samarbetet med Kindred har varit instrumentalt i att anpassa vår produkt för marknaden. Storheten i samarbetet är att det gynnar båda sidor; Kindred hjälper oss bygga en produkt som passar deras behov samtidigt som de förblir i framkant inom den tekniska utvecklingen”, säger Spencer Kimball, vd och medgrundare på Cockroach Labs.

För att läsa mer om Kindred Futures, besök http://www.kindredgroup.com/kindred-futures/

 

For ytterligare information:

 

Chris Batchelor: chris.batchelor@kaper.uk.com or +44 20 3301 2082

Will Mace, Head of Kindred Futures: will.mace@kindredgroup.com or +44 7736 276221

 

Om Kindred Group

 

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och är en av Europas största förmedlare av spel och digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 13 varumärken som erbjuder tjänster till 20 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group är medlem av European Gaming and Betting Association (EGBA), är medgrundare av ESSA, samt granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Läs mer på www.kindredgroup.com .

 

 

About Kindred Futures 
Kindred Futures is Kindred Group PLC’s innovation arm which launched in 2016 to connect with startups and early stage businesses. Acting as a value-adding partner for startups, Kindred Futures aims form mutually beneficial partnerships to explore strategically interesting opportunities arising from technological developments or customer trends. Kindred Futures is committed to seeking out the most interesting companies and entrepreneurs to transform the future of gambling. For more information please visit www.kindredfutures.com

 

 

About Cockroach Labs

 

Cockroach Labs is the company behind CockroachDB, the SQL database for building global cloud services. With a mission to Make Data Easy, Cockroach Labs is led by a team of former Google engineers who have had front row seats to nearly two decades of database evolution. The company is headquartered in New York City and is backed by an outstanding group of investors including Benchmark, G/V, Index Ventures, Redpoint, and Sequoia. For more information, visit us atcockroachlabs.com .

 

Ladda ner pressrelease (pdf)

Inbjudan till Kindred Groups bokslutsgenomgång

Fredagen den 27 oktober 2017 kl 7.30 (CEST) publicerar Kindred Group plc

Delårsrapport för tredje kvartalet 2017. 

Samma dag klockan 9.00 (CEST) håller Kindred Groups CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings påTändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Presentationen hålles på engelska.

Deltagare uppmanas anmäla sig i god tid på www.financialhearings.com

Presentationen går även att följa live via Kindreds sajt www.kindredgroup.com .

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 566 426 90.

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations  +44 788 799 6116

 

Om Kindred Group
Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm och är en av Europas största förmedlare av spel och digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 14 varumärken som erbjuder tjänster till 20 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group har licenser i Australien samt i 11 EU-medlemsländer. I november 2016 blev Kindred Group framröstat som årets operatör och även årets operatör inom ansvarsfullt spelande, och genomgick med framgång 27 externt genomförda revisioner. Kindred Group är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt ESSA. Kindred Group granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s Rekommendation från 2014 om principer för att skydda konsumenter och spelare i samband med onlinespeltjänster och för att förhindra att underåriga spelar onlinespel om pengar (2014/478/EU).

www.kindredgroup.com

Kindred Inbjudan Q3 2017 (PDF)

Valutakurser för tredje kvartalet 2017 – omsänd

Valutaeffekten netto av Kindred Groups viktigaste valutor gentemot rapporteringsvalutan GBP framgår av tabellerna nedan. Även om detta inte har någon väsentlig inverkan på den underliggande utvecklingen i Kindred Groups verksamhet, påverkas det redovisade resultatet vid omräkning till GBP.

 

Den vägda genomsnittliga effekten av GBP mot Kindred Groups viktigaste valutor var en positiv effekt på spelöverskottet på cirka 4 – 5 procent för det tredje kvartalet 2017 jämfört med tredje kvartalet 2016.

 

Valutakurser balansräkningen:
Kurs mot GBP 30-Sep-16 30-Sep-17 Helår år från år 
SEK 11.174 10.943 2.1%
NOK 10.437 10.674 -2.3%
EUR 1.161 1.134 2.3%
DKK 8.654 8.440 2.5%
AUD 1.702 1.710 -0.5%
Genomsnittliga valutakurser resultaträkningen:
Kurs mot GBP Genomsnitt 
kv 3 16
Genomsnitt 
kv 3 17
Helår år från år 
SEK 11.194 10.648 4.9%
NOK 10.934 10.416 4.7%
EUR 1.177 1.114 5.4%
DKK 8.760 8.287 5.4%
AUD 1.732 1.658 4.3%

 

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EU-direktivet om marknadsmissbruk, MAR.

 

For ytterligare information:
Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

 

Om Kindred Group
Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och är en av Europas största förmedlare av spel och digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 11 varumärken som erbjuder tjänster till över 20 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group är medlem av European Gaming and Betting Association (EGBA), är medgrundare av ESSA, samt granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Läs mer på www.kindredgroup.com .

 

Läs rapporten här. (pdf).