Vad är Kindred

Kindred är ett ledande nätspelsföretag noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap, med 20 års erfarenhet av att tillhandahålla en säker och underhållande spelupplevelse till våra kunder, samt en attraktiv avkastning till våra investerare och ägare.

Som grupp erbjuder vi bettingprodukter såväl spel innan match som live inom sportspel, poker, kasino/spel samt bingo, allt via tio olika varumärken. Kindreds företag innehar lokala spellicenser i Storbritannien, Frankrike, Belgien, Danmark, Tyskland (Schleswig-Holstein), Italien, Australien, Irland, Rumänien och Estland, samt även internationella spellicenser på Malta och i Gibraltar.

Vi skapar värde för våra ägare och investerare genom att erbjuda våra kunder en verkligt personlig, säker och hållbar upplevelse som samtidigt säkrar en fortsatt tillväxt för Kindred. Vi uppnår detta genom att:

 

Ha en tydlig strategi och affärsplan
med strategiskt mål att bli den ledande aktören inom samtliga våra marknader, inom en bransch där den årliga tillväxten på nätet uppgår till i genomsnitt 8.4 % i Europa samt 10 % globalt.

 

Implementera en verksamhet med ett flertal olika varumärken
vilket gör att vi snabbt kan anpassa oss efter marknadstrender, förena resurser över samtliga varumärken, samt lägga till, utveckla, förlänga samt avyttra varumärken, vilket hjälper oss säkra en fortsatt tillväxt.

 

Skapa en data- och innovationsdriven organisation
som säkerställer att vi även fortsatt är branschledande i fråga om teknisk utveckling, produkt- och kommunikationsutveckling.

 

Säkra en hållbar verksamhet
Genom att införskaffa lokala licenser där så är möjligt och öka spelarsäkerheten, miljöinitiativen, företagets medborgaransvar och mångfalden till högsta möjliga nivå.

 

Driva en värdebaserad organisation
Med fokus på fem kärnvärden: Vi är individer i förening, Vi vågar utmana, Vi bygger förtroende, Vi strävar efter att förnya, Vi tror på vänskap.

 • Att ha en tydlig strategi och affärsplan

  Med den strategiska avsikten att bli den främsta operatören i alla våra marknader, inom en onlinebransch som har en genomsnittlig årlig tillväxt på 8,4 procent i Europa och 10 procent globalt.

 • Att ha flera varumärken

  Gör det möjligt att snabbt anpassa oss till marknadens krav, förena våra resurser i alla varumärken samt lägga till, utveckla, utvidga och stänga varumärken, vilket gör det möjligt för oss att säkra fortsatt tillväxt.

 • Att bygga en data- och innovationsdriven organisation

  Som säkerställer att vi fortsätter att vara ledande i branschen när det gäller teknik, produktutveckling och kommunikationsutveckling.

 • Säkra en hållbar verksamhet

  Genom lokala licenser där så är möjligt och höja säkerheten för spelare, miljöarbetet, goda samhällsmedborgare och mångfald till den högsta nivån.

 • Ha en värdebaserad organisation

  Med fokus på fem kärnvärden: är individer förenader, vågar utmanar, bygger på förtroender, strävar efter att förnyar, tror på vänskap.