Ordlista

Några av de termer som används inom spelbranschen har en annan mening än vad som är brukligt inom andra branscher. Även inom branschen kan termerna variera beroende på vilken sektor som beskrivs. Ett landbaserat kasinoföretag kan t.ex. använda en terminologi som skiljer sig från den som används av ett lotteriföretag.

Spelterminologi

Unibet använder följande termer för att beskriva sin verksamhet.

 

Bruttoomsättning

Spelbelopp placerade på sportevenemang och övriga spel.

MINUS Vinstutbetalningar

Det sammanlagda belopp som betalas ut till kunderna.

MINUS Free Bets

Free Bets utgör bonuserbjudanden i samband med kundkampanjer.

LIKA MED Spelöverskott

Spelöverskottet från Sportspel definieras som nettovinsten eller nettoförlusten från spelade spel. Inom Kasino och spel definierar koncernen spelöverskottet som nettovinsten från spelade spel, och spelöverskottet från Poker speglar nettovinsten (rake) som tjänats in från avslutade pokerspel. Spelöverskottet från alla produkter rapporteras i netto, efter kostnaderna för kampanjbonusar.

MINUS Försäljningskostnader

Försäljningskostnaden omfattar spelskatter, försäljningsprovisioner och affiliateprogram.

LIKA MED Bruttoresultat

Bruttoresultatet ger en bild av ett spelbolags nettointäkt, som måste täcka både fasta och delvis rörliga rörelsekostnader.