EN / SV

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen för Kindred Group plc baseras på den svenska koden för bolagsstyrning, regelverket för Nasdaq Stockholm, Maltas aktiebolagslagstiftning (Maltese Companies Act), samt andra relevanta, gällande lagar och regelverk på Malta.
Kindred Group plc tillämpar en transparent och strukturerad intern och extern rapporteringspolicy.

Share
https://www.kindredgroup.com/xterm
COPY

Related content