EN / SV

Årsstämma & Extra bolagsstämma

Årsstämman är Kindred Groups högsta beslutande organ genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. Ordinarie årsstämma i Kindred Group plc 2020 kommer att hållas i maj 2020 i Stockholm.