EN / SV

Bolagsstyrningsrapporter

Efterlevnad av Svensk kod för bolagsstyrning Ingen separat revisionsrapport för bolagsstyrningen krävs enligt maltesiska bestämmelser eftersom bolagsstyrningsrapporten utarbetas enligt principerna i den svenska koden. Med undantag för de punkter som anges ovan bekräftar styrelsen att Svensk kod för bolagsstyrning följs.

Mer