EN / SV

Ledning

Henrik Tjärnström

Titel Koncernchef, CEO

Nationalitet Svensk medborgare

Född år 1970

Anställd sedan 2008

Aktieinnehav 1 749 036 svenska depåbevis i Kindred Group plc och 147 240 prestationsbaserade aktierätter

Arbetslivserfarenhet Senior finansiell chef på Skanska Infrastructure Development AB 2001–2008. Ledamot i Kindred-koncernens styrelse 2003–2008. CFO för Kindred-koncernen 2008–2010. CEO sedan 2010.

Britt Boeskov

Titel Chief Experience Officer

Nationalitet Dansk medborgare

Född år 1978

Anställd sedan 2005

Aktieinnehav 24 163 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Arbetslivserfarenhet Britt Boeskov började hos Kindred-koncernen som ledningspraktikant år 2005 och upptogs i koncernens verkställande ledningsteam år 2008, först som Head of Marcom Services och sedan, år 2009, som Chief Operations Officer. Från den 1 januari 2019, är hon Chief Experience Officer.Hon har erfarenhet av att leda komplexa strategiska och omvandlande C-nivåprojekt samt av ledning av Kindreds online- och mobilspelsprodukter.

Marcus Smedman

Titel Chief Technology Officer

Nationalitet Svensk medborgare

Född år 1969

Anställd sedan 2011

Aktieinnehav 11 875 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Arbetslivserfarenhet Marcus Smedman har arbetat hos Kindred-koncernen sedan 2011. Sedan dess har han haft olika befattningar som Team Leader, Head of Development Australia och Head of Development Global. I januari 2015 utsågs Smedman till CTO med ansvar för Kindreds teknikstrategi och drift globalt. Smedman har arbetat i IT-branschen sedan mitten av 1990-talet som javautvecklare, teamledare, utvecklingschef och annat.

Rhodri Darch

Titel Chief Commercial Officer Region 2

Nationalitet Brittisk medborgare

Född år 1978

Anställd sedan 2009

Aktieinnehav 22 665 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Arbetslivserfarenhet Rhodri Darch har arbetat i onlinespelindustrin sedan 2006 och hos Kindred-koncernen sedan 2009, då han började som chef för betalningsavdelningen. Darch utsågs till Chief Programme Officer 2010 och CSO 2014. Från den 1 januari 2019 är han Chief Commercial Officer Region 2. Han har omfattande erfarenhet av produktutveckling för webben och mobila enheter, innovationsforskning och leverans, kundupplevelse, kundinsikter och årsstrategi. Innan Darch gav sig in i spelbranschen var han kapten i den brittiska armén i sex år.

Fredrik Kjell

Titel Chief Product Officer

Nationalitet Svensk medborgare

Född år 1981

Anställd sedan 2016

Aktieinnehav 1 948 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Arbetslivserfarenhet Fredrik Kjell har tio års erfarenhet av onlinespelindustrin, varav åtta år inom B2B-sidan innan han började på Kindred (Unibet Group) i januari 2016. Fredrik har tidigare varit pokerchef hos Ongame, produktchef hos Amaya (nu The Stars Group) och Commercial Manager på NYX Gaming Group. Innan Fredrik Kjell blev Chief Product Officer på Kindred var han Head of Gaming. Fredrik har studerat Software Engineering & Technology på kandidatnivå på Chalmers tekniska högskola i Sverige, och senare en MSc i Intellectual Capital Management.

Gavin Hayward

Titel Chief HR Officer

Nationalitet Brittisk medborgare

Född år 1964

Anställd sedan 2012

Aktieinnehav 17 288 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Arbetslivserfarenhet Gavin Hayward har över 25 års erfarenhet av personaladministration från olika sektorer. Hayward utsågs till CHRO för Kindred-koncernen 2012. Innan Hayward började hos Kindred-koncernen arbetade han hos Siemens plc i över 10 år. Han har arbetat på styrelsenivå i internationella och multinationella organisationer och med personaladministration på både strategisk och operativ nivå. Hayward är Fellow på Chartered Institute of Personnel and Development.

Anne-Jaap Snijders

Titel Chief Commercial Officer Region 1

Nationalitet Holländsk medborgare

Född år 1971

Anställd sedan 2008

Aktieinnehav 7 490

Arbetslivserfarenhet Anne-Jaap Snijders har över 20 års erfarenhet inom sport, media och onlinespel. Han började 2008 på Kindred Group som marknadschef för Västeuropa. Vidare har han varit General Manager för Belgien, Tyskland, Rumänien och Australien. Från och med den 1 januari är han Chief Commercial Officer Region 1. Anne-Jaap har en masterexamen med specialisering inom marknadsföring och är baserad i Malta.

Elena Barber

Titel Chief Marketing Officer

Nationalitet Rysk & brittisk medborgare

Född år 1983

Anställd sedan 2010

Aktieinnehav 360 Kindred Group plc SDRs.

Arbetslivserfarenhet Elena Barber har arbetat inom online-spelindustrin i över 14 år. Efter att ha haft ett antal viktiga roller inom marknadsavdelningen leder hon nu Kindreds Global Marketing Services-team. Elena startade inom Kindred (då Unibet Group) 2010 och innan utnämningen till Chief Marketing Officer var hon ansvarig för Kindreds Central Brand Marketing-funktion. Elena har en examen inom marknadsföring och reklam från Internationella Akademin för näringsliv och ekonomi i Moskva. Hon bor i London och är baserad på Kindreds Wimbledon-kontor.