EN / SV

Styrelse

Styrelsen för Kindred Group består av ett erfaret team som åtagit sig höga krav i sin bolagsstyrning av Gruppen samt sitt ansvar inför aktieägarna.

Nämnda innehav omfattar personliga innehav, familjeinnehav och innehav via bolag i vilka de har ägarintressen.

Styrelse och ledning är utformad i enlighet med det europeiska, dualistiska systemet med en koncernchef som lyder under styrelsen, som i sin tur väljs vid den årliga bolagsstämman.

Anders Ström

Titel Styrelseordförande

Nationalitet Svensk

Född år 1970

Styrelseledamot sedan Noteringen av bolaget

Oberoende Nej

Aktieinnehav 6 904 200 svenska depåbevis i Kindred Group plc (via bolag)

Nuvarande uppdrag Grundare av Kindred Group 1997 och styrelseledamot sedan grundandet. Studier i matematik, statistik och nationalekonomi vid Karlstads universitet. Styrelseledamot i Veralda AB. Medgrundare av Kambi Sports Solutions år 2010. Styrelseledamot i Kambi.

Arbetslivserfarenhet Head of Business Development hos Kindred Group 1999–2006. CEO för Kindred Group 1997–2000.

Peter Boggs

Titel Styrelseledamot, medlem av ersättningskommittén

Nationalitet Amerikansk

Född år 1948

Styrelseledamot sedan 2002

Oberoende Ja

Aktieinnehav 138 990 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Nuvarande uppdrag Styrelseledamot i Cantraybridge Trust.

Arbetslivserfarenhet Koncernchef och VD NDMS Inc 1975-1981, VD Brown Direct Inc 1981-1985, Director Ogilvy & Mather Direct Plc 1985-1991, koncernchef och VD Grey Direct Worldwide 1991-2002

Gunnel Duveblad

Titel Vice styrelseordförande, ordförande i revisionskommittén

Nationalitet Svensk

Född år 1955

Styrelseledamot sedan 2018

Oberoende Ja

Aktieinnehav 8 000 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Nuvarande uppdrag Styrelseordförande i Team Olivia Group AB, Global Scanning A/S och Ruter dam, styrelseledamot i Sweco AB och Dustin AB

Arbetslivserfarenhet Koncernchef EDS North Europe 2002-2006, IBM 1977-2002

Erik Forsberg

Titel Styrelseledamot, medlem av Revisionskommitten

Nationalitet Svensk

Född år 1971

Styrelseledamot sedan 2019

Oberoende Ja

Aktieinnehav 10 000 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Nuvarande uppdrag Rådgivare till privata och publika företag samt styrelseledamot i Stillfront Group (publ)

Arbetslivserfarenhet CFO för Intrum (publ) under 2011-2018, CFO för Cision (publ) under 2008-2011 samt affärsområdes-CFO och Treasurer vid EF Education under 2001-2008

Carl-Magnus Månsson

Titel Styrelseledamot, ordförande i Ersättningskommitten

Nationalitet Svensk

Född år 1966

Styrelseledamot sedan 2019

Oberoende Ja

Aktieinnehav 10 000

Nuvarande uppdrag VD och koncernchef Iver Group sedan 2019.

Arbetslivserfarenhet Flera internationella roller inom Ericsson-koncernen. Styrelseledamot i Asiakastieto Group plc sedan 2016, VD och koncernchef på Acando AB 2009-2019.

Share
https://www.kindredgroup.com/ksudx
COPY