EN / SV

Styrelsens ersättning

Alla styrelseledamöter väljs vid bolagsstämman. Deras ersättning rekommenderas av valberedningen och måste godkännas av bolagsstämman.

Koncernen har ingen form av pensionsförmåner eller pensionsprogram, och inga avsättningar görs därmed för någon av styrelseledamöterna. Alla styrelseledamöter har löpande tjänsteavtal utan uppsägningstid.

Totala arvoden (reviderat)

All information om styrelseledamöternas arvoden och ägarintressen presenteras baserat på kontinuitet från dagen de utsågs till Kindred-koncernens styrelse. Totala arvoden till årets ledamöter i styrelse och koncernledning anges nedan..

 

Styrelseledamöter

Arvoden/lön

tusen GBP

Övrigt1

tusen GBP

Totalt 2018

tusen GBP

Totalt 2017

tusen GBP

Anders Ström, ordförande

256,3

256,3

 268,4

Kristofer Arwin

83,3

83,3

 77,0

Hélène Barnekow3

49,5

49,5

 –

Sophia Bendz2

25,0

25,0

67,0

Peter Boggs

68,3

4,0

72,3

 70,0

Nigel Cooper2

40,4

40,4

 119,0

Gunnel Duveblad3

49,5

49,5

 –

Peter Friis

56,3

56,3

55,0

Stefan Lundborg

75,0

10,0

85,0

 71,0

 

703,6

14,0

717,6

 727,4

Koncernledning

 

 

 

 

Henrik Tjärnström, CEO

1 236,5

1 236,5

 1 343,9

Övrig koncernledning

2 525,4

2 525,4

2 328,6

Summa

4 465,5

14,0

4 479,5

4 399,9

1  Övrigt omfattar ytterligare belopp som betalats för konsulttjänster.

2  Vid årsstämman den 15 maj 2018 avgick Sophia Bendz och Nigel Cooper från styrelsen.

3  Hélène Barnekow och Gunnel Duveblad utsågs till styrelseledamöter vid årsstämman den 15 maj 2018.

 

Styrelsens ägarintressen (reviderat)

Styrelsens ägarintressen i aktier/svenska depåbevis i Kindred Group plc per den 31 december 2018 anges nedan:

Styrelseledamöter

Stamaktier/svenska depåbevis
per den
31 december 2018

Stamaktier/svenska depåbevis
per den
31 december 2017

 

 

 

 

Anders Ström, ordförande

5 831 200

 5 666 200

 

 

 

 

Kristofer Arwin

10 084

 10 084

 

 

 

 

Hélène Barnekow

4 500

 

 

 

 

Peter Boggs

120 740

 112 240

 

 

 

 

Gunnel Duveblad

4 000

 

 

 

 

Peter Friis

10 200

 2 000

 

 

 

 

Stefan Lundborg

517 600

 432 600

 

 

 

 

Styrelseledamöter totalt

6 498 324

6 223 124

 

 

 

 

 

 

Share
https://www.kindredgroup.com/eztbq
COPY