EN / SV

Styrelsen

Kindred-koncernens styrelse består av ett erfaret team som är fast beslutet att tillämpa höga standarder för bolagsstyrning i koncernens ledning och i styrelsens ansvar gentemot aktieägarna.


Nämnda innehav av svenska depåbevis (SDR) omfattar personliga innehav, familjeinnehav och innehav via bolag i vilka styrelseledamöterna har ägarintressen per den 1 november 2022.

En styrelseledamots oberoende bestäms utifrån följande aspekter: oberoende gentemot koncernen, koncernens ledning, samt större aktieägare i koncernen.

Evert Carlsson

Titel: Styrelseordförande för Kindred Group, ordförande i ersättningskommittén och medlem i USA-kommittén

Nationalitet: Svensk medborgare

Född År: 1956

Styrelseledamot Sedan: 2021

Oberoende: Ja

Aktieinnehav: 43,000 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Nuvarande Uppdrag: Docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg, ordförande för Dalsland Sparbank och styrelseledamot i PEG Capital

Arbetslivserfarenhet: I styrelsen för Swedbank Robur och ordförande i dess riskutskott, medlem i flera valberedningar för Robur och medgrundare av LifePlan

Heidi Skogster

Titel: Styrelseledamot för Kindred Group

Nationalitet: Finsk medborgare

Född År: 1978

Styrelseledamot Sedan: 2021

Oberoende: Ja

Aktieinnehav: 1627 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Nuvarande Uppdrag: Medgrundare av en start-up-verksamhet inom prestationsbaserad marknadsföring

Arbetslivserfarenhet: Head of Corporate Development EE Intressenter (tidigare Cherry AB) 2019–2020, COO ComeOn Group, 2017–2019, ComeOn Group/Cherry Merger 2016, Betsson Group olika befattningar 2007–2016

James H. Gemmel

Titel: Styrelseledamot

Nationalitet: Amerikan

Född År: 1985

Styrelseledamot Sedan: 2022

Oberoende: Nej

Aktieinnehav: 0 SDR i Kindred Group

Nuvarande Uppdrag: Partner på Corvex Management

Arbetslivserfarenhet: Investment Analyst på Federated Hermes Inc, Investment Analyst för Prudent Bear Fund of David W. Tice & Associates

Cédric Boireau

Titel: Styrelseledamot

Nationalitet: Fransk medborgare

Född År: 1988

Styrelseledamot Sedan: 2023

Oberoende: Ja

Aktieinnehav: 20 000 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Nuvarande Uppdrag: Cédric är idag anställd på SAS Premier Investissement där han arbetat i över tio år.

Arbetslivserfarenhet: Cédric var tidigare en del av SAS Premier Investissements börsnoterade dotterbolag inom fastighetsutveckling Bassac där han jobbade i fem år. 2017 var han med och grundade investeringsrådgivningsfirman Lagune Holding och arbetade nära Premier Investissement för att utveckla deras kapitalförvaltning.

Jonas Jansson

Titel: Styrelseledamot

Nationalitet: Svensk medborgare

Född År: 1969

Styrelseledamot Sedan: 2023

Oberoende: Ja

Aktieinnehav: 6,000 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Nuvarande Uppdrag: Jonas är egenföretagare verksam som privat investerare.

Arbetslivserfarenhet: Jonas har tidigare arbetat som COO på Kambi Group plc i tio år och även haft rollen som Head of Trading på Unibet/Kindred i sju år.

Andy McClue

Titel: Styrelseledamot

Nationalitet: Brittisk medborgare

Född År: 1974

Styrelseledamot Sedan: 2023

Oberoende: Ja

Aktieinnehav: 2,900 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Nuvarande Uppdrag: Andy är styrelseordförande för Thérapie Clinic och Camile Thai.

Arbetslivserfarenhet: Andy är tidigare VD för Paddy Power plc och ledde verksamhetens sammanslagning med Belfair plc. Han har även varit VD för The Restaurant Group plc, samt styrelseledamot för Betsson AB och Hostelworld plc.

Martin Randel

Titel: Styrelseledamot

Nationalitet: Svensk medborgare

Född År: 1974

Styrelseledamot Sedan: 2023

Oberoende: Ja

Aktieinnehav: 35 000 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Nuvarande Uppdrag: Martin är privat investerare och entreprenör, grundare, ägare och styrelseledamot i flera bolag, däribland Vitamin Well, Unifaun, Instabee, Green Gold och EnginZyme.

Kenneth Shea

Titel: Styrelseledamot

Nationalitet: Amerikansk medborgare

Född År: 1958

Styrelseledamot Sedan: 2023

Oberoende: Ja

Nuvarande Uppdrag: Kenneth är Director of Investments på Hamilton Point Investments, ett investmentbolag inom fastighetsbranschen. Han har över 25 års erfarenhet inom finansbranschen, både som investmentbanker och huvudinvesterare.

Arbetslivserfarenhet: Kenneth har tidigare arbetat som Senior Managing Director på Guggenheim Securities och Bear Stearns & Co. Inc, och ansvarade på både bolagen för investment banking inom området Gaming & Leisure. Han har även varit Managing Director på Pilot Growth, ett early-stage-riskkapitalbolag, Ordförande för Coastal Capital och Managing Director för Icahn Capital.

Share
https://www.kindredgroup.com/txyzc
COPY