EN / SV

Kindred-koncernens styrelse består av ett erfaret team som är fast beslutet att tillämpa höga standarder för bolagsstyrning i koncernens ledning och i styrelsens ansvar gentemot aktieägarna.


Nämnda innehav av svenska depåbevis (SDR) omfattar personliga innehav, familjeinnehav och innehav via bolag i vilka styrelseledamöterna har ägarintressen per den 1 november 2022.

En styrelseledamots oberoende bestäms utifrån följande aspekter: oberoende gentemot koncernen, koncernens ledning, samt större aktieägare i koncernen.

Evert Carlsson

Titel Styrelseordförande för Kindred Group, ordförande i ersättningskommittén och medlem i USA-kommittén

Nationalitet Svensk medborgare

Född år 1956

Styrelseledamot sedan 2021

Oberoende Ja

Aktieinnehav 37 000 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Nuvarande uppdrag Docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg, ordförande för Dalsland Sparbank och styrelseledamot i PEG Capital

Arbetslivserfarenhet I styrelsen för Swedbank Robur och ordförande i dess riskutskott, medlem i flera valberedningar för Robur och medgrundare av LifePlan

Heidi Skogster

Titel Styrelseledamot för Kindred Group

Nationalitet Finsk medborgare

Född år 1978

Styrelseledamot sedan 2021

Oberoende Ja

Aktieinnehav 1627 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Nuvarande uppdrag Medgrundare av en start-up-verksamhet inom prestationsbaserad marknadsföring

Arbetslivserfarenhet Head of Corporate Development EE Intressenter (tidigare Cherry AB) 2019–2020, COO ComeOn Group, 2017–2019, ComeOn Group/Cherry Merger 2016, Betsson Group olika befattningar 2007–2016

Fredrik Peyron

Titel Styrelseledamot för Kindred Group

Nationalitet Svensk medborgare

Född år 1967

Styrelseledamot sedan 2021

Oberoende Ja

Aktieinnehav 3500 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Nuvarande uppdrag Senior Vice President Regulatory Affairs & Group Communications på Swedish Match AB

Arbetslivserfarenhet Chefsjurist och styrelsens sekreterare i Autoliv Inc. och Swedish Match AB

Gunnel Duveblad

Titel Vice styrelseordförande, ordförande i revisionsutskottet och medlem i USA-kommittén

Nationalitet Svensk medborgare

Född år 1955

Styrelseledamot sedan 2018

Oberoende Ja

Aktieinnehav 8000 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Nuvarande uppdrag Ordförande i styrelsen för Team Olivia Group AB och Ruter dam. Styrelseledamot i Dustin AB, Sweco AB och Skirner AB

Arbetslivserfarenhet Styrelseordförande för HiQ (2016–2020), styrelseledamot i PostNord (2007–2018), vd för EDS North Europe (2002–2006) och diverse befattningar på IBM (1977–2002)

Peter Boggs

Titel Styrelseledamot, ordförande i USA-kommittén och medlem i revisionskommittén

Nationalitet Amerikansk medborgare

Styrelseledamot sedan 2002

Oberoende Ja

Aktieinnehav 138 990 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Nuvarande uppdrag -

Arbetslivserfarenhet Vd och COO för Grey Direct Worldwide (1991–2002), styrelseledamot för Ogilvy & Mather Direct Plc (1985–1991), vd för Brown Direct Inc (1981–1985) och vd och koncernchef för NDMS Inc (1975–1981)

Erik Forsberg

Titel Styrelseledamot och medlem i revisionskommittén

Nationalitet Svensk medborgare

Född år 1971

Styrelseledamot sedan 2019

Oberoende Ja

Aktieinnehav 10 000 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Nuvarande uppdrag Styrelseordförande i Collectia Group (Care DK Bidco Aps), styrelseordförande i Stillfront Group AB, Enento Group plc och Deltalite AB

Arbetslivserfarenhet CFO på Intrum (2011–2018), CFO på Cision (2008–2011), affärsområdets CFO och finanschef på EF Education Group (2001–2008)

Carl-Magnus Månsson

Titel Styrelseledamot och medlem i ersättningskommittén

Nationalitet Svensk medborgare

Född år 1966

Styrelseledamot sedan 2019

Oberoende Ja

Aktieinnehav 10 000 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Nuvarande uppdrag Vd och koncernchef för Iver-koncernen sedan 2019

Arbetslivserfarenhet Ett antal internationella roller inom Ericsson AB, styrelseledamot för Asiakastieto Group plc sedan 2016, Vd och koncernchef för Acando AB (2009–2019)

James H. Gemmel

Titel Styrelseledamot

Nationalitet Amerikan

Född år 1985

Styrelseledamot sedan 2022

Oberoende Nej

Aktieinnehav 0 SDR i Kindred Group

Nuvarande uppdrag Partner på Corvex Management

Arbetslivserfarenhet Investment Analyst på Federated Hermes Inc, Investment Analyst för Prudent Bear Fund of David W. Tice & Associates

Share
https://www.kindredgroup.com/txyzc
COPY