EN / SV

Valberedning

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå beslut inför bolagsstämman om frågor som rör val och ersättningar av styrelseledamöter samt förfaranden för utnämnandet av följande års valberedning.

Oavsett hur valberedningens medlemmar utses ska de tillvarata alla aktieägares intressen. Medlemmarna får inte avslöja innehållet i och närmare detaljer om diskussionerna.

Valberedning inför Årsstämman 2021

Valberedningen inför årsstämman 2021 utgörs av Cecilia Marlow,  Nordea Fonder (ordförande), Thomas Gür, Veralda, Peter Lundkvist, Tredje AP-fonden, Erik Sprinchorn, TIN Fonder, och Anders Ström styrelseordförande (adjungerad).

Valberedningen kan kontaktas på följande adress: 
Kindred Group plc, Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001 Malta
Eller via epost: nomination@kindredplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/ixznm
COPY