EN / SV

Styrelse

Styrelsen för Kindred Group består av ett erfaret team som åtagit sig höga krav i sin bolagsstyrning av Gruppen samt sitt ansvar inför aktieägarna.

Nämnda innehav omfattar personliga innehav, familjeinnehav och innehav via bolag i vilka de har ägarintressen.

Styrelse och ledning är utformad i enlighet med det europeiska, dualistiska systemet med en koncernchef som lyder under styrelsen, som i sin tur väljs vid den årliga bolagsstämman.

Evert Carlsson

Titel Styrelseordförande

Nationalitet Svensk

Född år 1956

Styrelseledamot sedan 2021

Oberoende Ja

Aktieinnehav 7 000

Nuvarande uppdrag Universitetslektor i ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg, ordförande i Dalsland Sparbank, styrelseledamot i PEG Capital.

Arbetslivserfarenhet Styrelseledamot i Robur och ordförande för deras riskutskott, ledamot i flera av Robur-associerade valberedningar, medgrundare till LifePlan. Doktorsexamen i ekonomi.

Heidi Skogster

Titel Styrelseledamot

Nationalitet Finsk

Född år 1978

Styrelseledamot sedan 2021

Oberoende Ja

Aktieinnehav 1 627

Nuvarande uppdrag Medgrundare till ett startup-företag inom prestationsbaserad marknadsföring.

Arbetslivserfarenhet Head of Corporate Development EE Intressenter (tidigare Cherry AB) 2019–2020, COO ComeOn Group, 2017–2019, ComeOn Group/Cherry:s sammanslagning 2016, olika befattningar på Betsson Group 2007–2016.

Fredrik Peyron

Titel Styrelseledamot

Nationalitet Svensk

Född år 1967

Styrelseledamot sedan 2021

Oberoende Ja

Aktieinnehav 0

Nuvarande uppdrag Senior Vice President Regulatory Affairs & Group Communications på Swedish Match AB.

Arbetslivserfarenhet Chefsjurist och sekreterare i Autoliv AB:s styrelse och i Swedish Match AB:s styrelse.

Peter Boggs

Titel Styrelseledamot, medlem av ersättningskommittén

Nationalitet Amerikansk

Född år 1948

Styrelseledamot sedan 2002

Oberoende Ja

Aktieinnehav 138 990 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Nuvarande uppdrag Styrelseledamot i Cantraybridge Trust.

Arbetslivserfarenhet Koncernchef och VD NDMS Inc 1975-1981, VD Brown Direct Inc 1981-1985, Director Ogilvy & Mather Direct Plc 1985-1991, koncernchef och VD Grey Direct Worldwide 1991-2002

Gunnel Duveblad

Titel Vice styrelseordförande, ordförande i revisionskommittén

Nationalitet Svensk

Född år 1955

Styrelseledamot sedan 2018

Oberoende Ja

Aktieinnehav 8 000 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Nuvarande uppdrag Styrelseordförande i Team Olivia Group AB, Global Scanning A/S och Ruter dam, styrelseledamot i Sweco AB och Dustin AB

Arbetslivserfarenhet Koncernchef EDS North Europe 2002-2006, IBM 1977-2002

Erik Forsberg

Titel Styrelseledamot, medlem av Revisionskommitten

Nationalitet Svensk

Född år 1971

Styrelseledamot sedan 2019

Oberoende Ja

Aktieinnehav 10 000 svenska depåbevis i Kindred Group plc

Nuvarande uppdrag Rådgivare till privata och publika företag samt styrelseledamot i Stillfront Group (publ)

Arbetslivserfarenhet CFO för Intrum (publ) under 2011-2018, CFO för Cision (publ) under 2008-2011 samt affärsområdes-CFO och Treasurer vid EF Education under 2001-2008

Carl-Magnus Månsson

Titel Styrelseledamot, ordförande i Ersättningskommitten

Nationalitet Svensk

Född år 1966

Styrelseledamot sedan 2019

Oberoende Ja

Aktieinnehav 10 000

Nuvarande uppdrag VD och koncernchef Iver Group sedan 2019.

Arbetslivserfarenhet Flera internationella roller inom Ericsson-koncernen. Styrelseledamot i Asiakastieto Group plc sedan 2016, VD och koncernchef på Acando AB 2009-2019.

 

Share
https://www.kindredgroup.com/ksudx
COPY