EN / SV

Affärsmodell och strategi

Kindred strävar efter att skapa ett långsiktigt värde för våra aktieägare genom att skapa en verksamhet som är dynamisk, snabbväxande och effektiv, men balanserar detta samtidigt med vårt ansvar inför samhälle, tillsynsmyndigheter och framför allt våra kunder.

1. Hur vi skapar värde

Ekonomisk styrka

Vårt starka kassaflöde gör det möjligt för oss att kombinera en progressiv utdelning till våra ägare med omfattande återinvesteringar i verksamheten.

Människor och kunskap

Vi rekryterar de mest kompetenta personerna inom samtliga områden i syfte att säkerställa att vi inte bara kan möta dagens utmaningar, utan även förbereda företaget inför framtiden.

Våra värderingar och vårt rykte

Vi bedriver verksamhet på ett transparent sätt och har alltid kunden i fokus.

Teknik

Teknisk kompetens fokuserar både på en konstant utveckling av nya kanaler och funktioner, samt även på att leverera den erfarenhetsbaserade kvalitet och tillförlitlighet som våra kunder förväntar sig.

Relationer

Vi samarbetar med de främsta leverantörerna för att säkerställa att vi erbjuder våra kunder den maximala blandningen av spänning och nöje som de söker.

2. Hur vi kombinerar våra resurser i syfte att ge kunderna en maximal upplevelse

A. Produktleverantörer

Genom att erbjuda våra kunder de bästa produkterna från de bästa leverantörerna ger vi kunderna kontinuerligt en optimalt lokal, relevant och engagerande spelupplevelse.

B. Dataanalys/CRM

Att kunna analysera data i realtid är viktigt för att kunna ge våra kunder personanpassad underhållning.

C. Betalningslösningar

Våra betalningslösningar har en lokal känsla och ger kunden lokala betalningslösningar och skräddarsydda insättningssidor.

D. Finansrapporter/efterlevnadsrapporter

Varje vecka och varje månad skapas tusentals rapporter med syfte att uppfylla samtliga regelverksställda krav. 

3. Hur vi maximerar värde genom strategi

Vår strategi baseras på en realistisk bedömning av de utmaningar vi ställs inför, och fokuserar på hur vi övervinner dessa utmaningar.

Huvudmarknaderna omregleras, och befintliga regelverk fortsätter att utvecklas.
Vår strategi har varit fokuserad på omreglering sedan 2010, och vi har genomfört investeringar i syfte att säkerställa att hela vårt företag kan anpassas efter denna utveckling.

Nivån på de investeringar som krävs för att skapa och bibehålla en ledande marknadsposition förändras konstant.
Genom en snabb organisk tillväxt och strategiska företagsköp och samgåenden uppnår vi en storlek som ger effektivitet.

Konkurrensen mellan olika operatörer är intensiv.
Vi strävar efter att fortsätta ta marknadsandelar och bli starkare på våra kärnmarknader genom att vara operatören som alltid tänker nytt.

Det finns fortfarande tillväxtmöjligheter på marknader som i många år ansetts vara mogna.
Vi strävar efter att Kindred ska finnas där kunderna vill att vi ska vara, med erbjudanden som skräddarsys efter deras behov.

Tillväxt skapar komplexitet och riskerar vår förmåga att reagera snabbt.
Vi fokuserar internt på effektivitet och skalbarhet för att säkerställa att tillväxten är hållbar.

4. Utfall och slutresultat

Belöna investerarna på lång sikt

Spelöverskottet, justerat för kostnader, kapitalinvesteringar, ändringar i rörelsekapital och skattebetalningar, flödar vidare till fritt kassaflöde som kan delas ut till aktieägarna som en kontantutdelning eller finansiera aktieåterköp och förvärv.

Främja hållbar tillväxt

Vi balanserar utdelningen till aktieägarna med återinvesteringar i verksamheten. Tack vare dem kan Kindred ligga steget före konkurrenterna på alla verksamhetsområden och öka den framtida tillväxtpotentialen.

Skapa säkra och roliga spel för våra kunder

Alla transaktioner med kunder hanteras i en reglerad miljö antingen under en nationell licens eller en av koncernens internationella licenser, med konsekventa standarder för ansvarsfullt spelande och konsumentskydd.