EN / SV

Känslighetsanalys

Kindred-koncernens resultat påverkas av en rad olika faktorer. Känslighetsanalysen nedan tar endast hänsyn till direkta förändringar. Det är sannolikt att faktiska ändringar i en specifik faktor även kommer att påverka andra faktorer och att koncernens och andra parters uppskattningar baserade på en förändrad omständighet även skulle påverka andra faktorer.

Kindred-koncernen anser att ändringar i nedanstående faktorer har störst inverkan på resultatet före skatt.

 

Faktor  % förändring

Inverkan på
resultat före
skatt
mn GBP

Spelöverskott +/– 1 +/– 5 441
Rörelsekostnader +/– 1 +/– 1 214
Marknadsförings-
kostnader
+/– 1 +/– 1 445

Share
https://www.kindredgroup.com/sjboc
COPY

Related content