EN / SV

Unibet förvärvar MrBookmaker.com och skapar en ledande europeisk spelkoncern

fre, 19 aug, 2005 13:23 CET

·Bred marknadstäckning i Frankrike och Belgien

·Betydande marknads- och produktsynergier

·Stor tillväxtpotential

·Köpeskilling 75,9 miljoner GBP

·Extra bolagsstämma den 12 september 2005

Unibet Group plc förvärvar 100 procent av Global Leisure Partners Ltd, moderbolag till sportspelsföretaget MrBookmaker.com.

Köpeskillingen uppgår till 75,9 miljoner, att erläggas såsom 22,25 miljoner GBP kontant, lån om 22,25 miljoner GBP och, enligt styrelsens rekommendation och bolagsstämmans beslut,
2 400 000 nyemitterade aktier i Unibet Group plc, baserat på aktiekursen 180 kronor. Dessa nyemitterade aktier kommer att vara inlåsta i 12 månader. Förvärvet görs på en kassa- och skuldfri bas.

I dag, fredagen den 19 augusti 2005, håller Unibets VD Petter Nylander en telefonkonferens, med start klockan 14.00.
Telefonnummer är +44 20 7365 1854.
Deltagare uppmanas ringa in 5-10 minuter innan telefonkonferensen startar.

MrBookmaker.com är en av de ledande sportspelsajterna i Frankrike och Belgien. MrBookmaker.com Ltd som grundades 2000, är ett privatägt företag, som ägs av ledningen och belgiska riskkapitalfonder, och med huvudkontor på Malta. MrBookmaker.com hade 2004 en bruttoomsättning på 48,6m EUR, spelöverskott på 8,8m EUR och ett rörelseresultat på 4,1m EUR. Första halvåret 2005, uppgick bruttoomsättningen till 42,0m EUR, spelöverskottet till 9,2m EUR och rörelseresultatet till 4,8m EUR.

MrBookmaker.com är ett väletablerat och lönsamt spelbolag med verksamhet i fyra europeiska länder med fokus på Frankrike och Belgien.

MrBookmaker.com har 300 000 registrerade kunder och 32 000 aktiva sportspelskunder per den 30 juni 2005.

Affärslogik
Unibet har tidigare aviserat etableringsplaner på vissa större europeiska marknader utanför Norden. Genom förvärvet av MrBookmaker.com får Unibet direkt tillgång till en etablerad marknadsorganisation och kundstruktur i olika nyckelländer.

Möjligheterna till korsförsäljnings är betydande då Unibets huvudmarknader är de nordiska länderna där MrBookmaker.com inte har någon verksamhet. Produktsynergierna är stora då Unibets produkter nu kan marknadsföras på fler nya marknader samtidigt som Unibet kan marknadsföra MrBookmaker.coms ”virtual games” och ”soft games”- produkter i Norden. Tillsammans får bolaget också en god position som en av de ledande onlineoperatören i Västeuropa.

MrBookmaker.com har 48 anställda och ambitionen är att snabbt konsolidera och rationalisera den nya företagsstrukturen i syfte att snabbt uppnå full effekt av synergierna.

MrBookmaker.coms högsta ledning kommer att inta ledande positioner inom Unibet.

”Unibet/MrBookmaker.com blir ett av de ledande europeiska spelbolagen. Det sammanslagna bolaget, med sin paneuropeiska täckning, utgör också en mycket attraktiv samarbetspartner i en fortsatt expansion. Den nya koncernen utgör en långsiktig och klok industriell lösning som gagnar både aktieägare, kunder och anställda”, säger Petter Nylander, VD i Unibet Group plc.

”Det finns betydande affärsmöjligheter i det kombinerade bolaget MrBookmaker.com och Unibet, vilket varit viktigt när det gällt valet av partner. Intresset för att förvärva MrBookmaker.com har varit mycket stort. Avgörande har varit den industriella logiken mellan bolagen samt en stark preferens från MrBookmaker.coms ledning att förorda Unibet som är ett framgångsrikt och välskött bolag med industriell kompetens”, säger MrBookmaker.coms VD Didier Dewyn.

Finansiering och tidplan
Transaktionen genomfördes idag vilket innebär att MrBookmaker.com konsolideras från och med idag. Den del av transaktionen som utgörs av nyemitterade aktier, förutsätter beslut om en nyemission vid extra bolagsstämma i Unibet Group plc, vilken planeras hållas den 12 september 2005.

För att möjliggöra denna transaktion och erlägga del av köpeskillingen med nyemitterade aktier, vilket styrelsen rekommenderar, har styrelsen försäkrat sig om att Unibet större aktieägare, däribland Anders Ström och ITP-invest, som tillsammans representerar mer än 50 procent av aktiekapitalet i Unibet, kommer att rösta för den föreslagna nyemissionen vid den kommande extra bolagsstämman.

Om nyemitterade aktier ej kan erläggas som dellikvid har Unibet en möjlighet att erlägga denna del som ett lån till ett värde som motsvarar 105 procent av det genomsnittliga marknadsvärdet på dessa aktier (2 400 000) under 30 dagar fram till och med den 22 september 2005. Lånet har en löptid på 12 månader och en ränta om 7,6 procent.

Kontantdelen av förvärvet har erlagts vid avtalets tecknande. Lånet om 22,25 miljoner GBP har en löptid om ca 10 månader och löper med en ränta om 3,8 procent.

Hjalmarsson & Gunterberg Corporate Finance AB agerar som finansiell rådgivare till i Unibet i denna transaktion.

Share
https://www.kindredgroup.com/pedwep
COPY