EN / SV

Unibet Group plc Delårsrapport januari – september 2005

ons, 02 nov, 2005 07:30 CET

·Spelöverskottet för tredje kvartalet 2005 visade en fortsatt stark tillväxt och uppgick till 11,2 (6,1) miljoner GBP och för perioden januari till september till 27,4 (16,5) miljoner GBP. Bruttomarginalen uppgick till 17,9 (11,7) och 14,6 (11,4) för respektive period. ·Bruttoomsättningen för tredje kvartalet 2005 uppgick till 62,6 (52,1) miljoner GBP och för perioden januari till september till 187,4 (144,9) miljoner GBP. ·Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2005 ökade med 56 procent och uppgick till 4,6 (3,0) miljoner GBP och 12,4 (7,9) miljoner GBP för perioden januari till september. ·Resultatet efter skatt för tredje kvartalet ökade till 3,4 (2,3) miljoner GBP och för perioden januari till september till 8,7 (5,8) miljoner GBP. ·Resultat per aktie för tredje kvartalet uppgick till 0,131 (0,091) GBP och för perioden januari till september till 0,339 (0,246) GBP. ·Spelöverskottet från pokerverksamheten ökade med 43 procent från 2,8 miljoner GBP kvartal 2 till 4,0 miljoner GBP kvartal 3 2005. ·Antalet aktiva kunder ökade med 53 procent från 91 000 kvartal 2 till 139 000 kvartal 3 2005 varav 39 000 kommer från MrBookmaker. ·Integrationen med MrBookmaker går planenligt.

"Den absolut viktigaste för oss under kvartalet var naturligtvis förvärvet av MrBookmaker. Med det fick vi direkt en ledande position på de viktiga marknaderna i Frankrike och Benelux. Nu är vi ett ledande “moneytainment”-företag med verksamhet i viktiga länder i Europa.” “Det är också med stolthet jag kan konstatera att vi fortsätter att visa rekordresultat när det gäller kundtillväxt. I september var både antalet aktiva och nyregistrerade kunder rekordstort. Likaså kan vi visa på det högsta rörelseresultatet hittills för ett kvartal samtidigt som vi satsat stort på nya länder och på att fortsatt stimulera pokertillväxten”, säger Unibets VD Petter Nylander. I dag, onsdagen den 2 november 2005 klockan 9.00 CET håller Unibets VD Petter Nylander en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen hålles på engelska. Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com Den fullständiga rapporten finns i bifogade pdf-fil.

Share
https://www.kindredgroup.com/pesgbg
COPY