EN / SV

Unibet Group plc Delårsrapport januari – september 2007

ons, 31 okt, 2007 07:30 CET

• Spelöverskottet för tredje kvartalet 2007 uppgick till 20,2 (19,3) miljoner GBP och för perioden januari till september 2007 till 59,0 (55,1) miljoner GBP.

• Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2007 uppgick till 6,9 (7,5) miljoner GBP. Resultatet före skatt för perioden januari till september 2007 uppgick till 17,4 (21,1) miljoner GBP.

• Resultatet efter skatt för tredje kvartalet 2007 uppgick till 6,5 (5,3) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för perioden januari till september 2007 uppgick till 16,4 (14,8) miljoner GBP.

• Resultat per aktie för tredje kvartalet 2007 uppgick till 0,229 (0,186) GBP och för perioden januari till september 2007 till 0,579 (0,525) GBP.

• Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 257 312 (214 042).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för tredje kvartalet 2007 uppgick till -0,2 (-5,1) miljoner GBP och till 13,1 (10,1) miljoner GBP för perioden januari till september 2007.

”Stark tillväxt av antalet aktiva kunder”

“Det gångna kvartalet visar att Unibet är på rätt väg. Medan konkurrensen speciellt på den skandinaviska pokermarknaden, fortsätter, har vi sett förbättringar inom Övriga spelprodukter. Spelöverskottet inom detta område har ökat med 11% jämfört med samma period föregående år. Vidare har vår affärsmodell och vårt starka varumärke bidragit till en signifikant tillväxt i antalet aktiva kunder som ökat med 20% på årsbasis och nu är uppe på ny rekordnivå.”
”Spelöverskottet inom sportspel har återgått till en mer normal nivå under tredje kvartalet och ökade kraftigt jämfört med förra kvartalet.”
”Rörelsekostnaderna, exklusive marknadsföringskostnader, har stabilisertas under kvartalet och effektiviseringsåtgärderna kommer fortsätta. Marknadsföringskostnaderna har ökat, delvis på grund av utvecklandet av nya TV-program såsom till exempel Pokeritähti i Finland.”
”Det rättsliga klimatet ser ut att vara under förändring. I början av november möts Frankrike och Europeiska Kommissionen med anledning av det motiverade yttrande som Kommissionen avgett. Det senaste beslutet vid Moderaternas stämma om en avmonopolisering och omreglering av den svenska marknaden kan också komma att gynna Unibet framöver. Mot bakgrund av de senaste händelserna tar jag för givet att vår CEO kommer att frisläppas av de franska myndigheterna och vara tillbaka på kontoret i slutet av veckan. Vi har fått ett omfattande stöd och försäkringar från bland annat franska myndigheter att situationen kommer att lösas”, säger Ragnar Hellenius, tf CEO Unibet.

I dag, onsdagen den 31 oktober 2007 klockan 09.00 CET håller Unibets CFO och vice CEO Ragnar Hellenius en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen hålles på engelska.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com. Telefonnummer till telefon-konferensen är +46-(0)8-5352 6458.

Presentationen går även att följa via Unibets site www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/phryhh
COPY