EN / SV

Obligationsåterköp och valutakurser

fre, 03 jul, 2009 07:00 CET

Under första kvartalet 2009 har totalt 4,9 miljoner EUR av obligationslånet på nominellt 100 miljoner EUR som Unibet emitterade den 21 december 2007 för att finansiera förvärvet av Maria Holdings, återköpts. Inga återköp har gjort under det andra kvartalet 2009. Per den 30 juni 2009 uppgick totalt utestående belopp av obligationslånet till nominellt 65,8 miljoner EUR. Följande valutakurser har använts per den 30 juni 2009 vid omräkning av koncernens tillgångar i SEK, NOK, DKK och EUR till GBP: Kurs mot GBP 31-Mar-09 30-Jun-09 Kv 2 Förändring SEK 11.753 12.689 8.0% NOK 9.551 10.583 10.8% EUR 1.074 1.174 9.3% DKK 8.002 8.74 9.2%

Share
https://www.kindredgroup.com/pjraxb
COPY