EN / SV

Lösen och utfärdande av optioner i Unibet Group plc

mån, 22 mar, 2010 19:30 CET

I lösenperioden för optioner i Unibets optionsprogram utfärdat 2007 för ledande befattningshavare och som avslutades den 15 mars 2010 har 25 695 optioner utnyttjats. Samtliga optioner löstes genom tilldelning av svenska depåbevis från Unibets aktieåterköpsprogram från 2007. I samband med denna optionslösen har Unibet tillförts 322 530,84 GBP vilket i sin helhet förts till eget kapital. Prestationsvillkoren för 169 725 av de aktieoptioner som utfärdades 2009 uppfylldes endast delvis. Styrelsen har därför beslutat att annullera 84 860 av dessa optioner. I tillägg till detta har styrelsen beslutat att annullera 28 758 optioner som utfärdades innan 2009 i enlighet med reglerna för optionsprogrammet. Styrelsen har även utfärdat 60 210 nya optioner till ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare i enlighet med bolagsstämmobeslutet den 13 maj 2009. Totala antalet utestående optioner uppgår idag till 534 390. Vid fullt utnyttjande av samtliga optioner löses kommer bolagets aktiekapital att öka med 2 672 GBP genom utfärdande av maximalt 534 390 stamaktier motsvarande 1,89 procent av aktiekapitalet efter utspädning.

Share
https://www.kindredgroup.com/pikdwa
COPY