EN / SV

Unibet betalar ut kontantutdelning på GBP 0,425 per aktie och reviderar utdelningspolicyn

ons, 02 nov, 2011 07:25 CET

Unibets styrelsen har beslutat att betala ut en kontantutdelning på GBP 0,425 per aktie/SDB till innehavare av stamaktier och SDB motsvarade totalt 11,75 miljoner GBP vilket tillsammans med aktieåterköpen i augusti 2011 motsvarar cirka 50 procent av Unibets fria kassaflöde för 2010.

Styrelsen har även reviderat utdelningspolicyn.

Tidigare under året föreslog styrelsen årsstämman att inte utbetala någon utdelning för räkenskapsåret 2010 för att ge styrelsen flexibilitet att överväga strategiska möjligheter inklusive förvärv. Styrelsen sade också att den kassareserven kan delas ut i ett senare skede om dessa möjligheter inte realiseras.

Under 2011 har Unibet utvärderat ett flertal möjligheter, inklusive förvärv, men har nu bestämt att kassareserven som byggts upp i kombination med koncernens starka lönsamhet och kassaflöde ger styrelsen möjlighet att betala ut en interimsutdelning på 0,425 GBP per aktie/SDB vilket motsvarar cirka 4,48 SEK med växelkursen 10,55 GBP/SEK den 1 november 2011 per stamaktie. Utbetalning kommer att ske till ägare av aktier/SDB som är registrerade hos Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 7 november 2011. Utbetalningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 10 november 2011. Unibet fortsätter att utvärdera ett antal möjligheter på olika marknader.

Kombinerat med återköp av egna aktier på 4,64 miljoner GBP under tredje kvartalet utgör utdelningen på 11,75 miljoner GBP en total utdelning till aktieägarna om 16.39 miljoner GBP, vilket motsvarar cirka 50 procent av Unibets fria kassaflöde för 2010. Unibet räknar med att den årliga utdelningen för 2011 kan utbetalas i maj 2012 förutsatt aktieägarnas godkännande vid årsstämman 2012.

Ingen utdelning kommer att utbetalas till de aktier/SDB som bolaget äger inom aktieåterköpsprogrammet.

För att göra utdelningspolicyn mer öppen och tydlig för aktieägarna, har Unibets styrelse antagit en reviderad utdelningspolicy som är kopplad till kassaflödet från verksamheten istället för nettoresultatet eftersom detta anses vara mer i linje med verksamhetens investeringscykel.

Unibets tidigare utdelningspolicy var att betala en utdelning om upp till 75 procent av koncernens resultat efter skatt till aktieägarna, förutsatt att övriga finansiella mål uppfylldes och en lämplig kapitalstruktur bibehölls.

Enligt den reviderade utdelningspolicyn som antagits av styrelsen kan en utdelning och/eller aktieåterköp ske på upp till 50 procent av koncernens fria kassaflöde (vilket är kassaflöde från den löpande verksamheten justerat för förändringar i rörelsekapital, investeringar och skatter).

Förutom ovanstående utdelning, som normalt kan förväntas ske i form av en årlig kontant utdelning, kan styrelsen även besluta att göra enstaka utdelningar och aktieåterköp när så ledningen och styrelsen anser att bolaget har genererat ett sådant överskott av likviditet som inte krävs för att antingen finansiera den normala verksamheten, förvärv eller andra företagsutvecklingsprojekt.

Vid övervägandet av både reguljära och enstaka utdelningar kommer styrelsen att beakta det övergripande kravet att en lämplig kapitalstruktur bibehålls.

 

 

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations      +44 788 799 6116

Om Unibet

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com.  Unibet har över 5,5 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pbjzup
COPY