EN / SV

Unibet Group plc - Delårsrapport januari – juni 2012

ons, 15 aug, 2012 07:30 CET

  • Spelöverskottet för andra kvartalet 2012 uppgick till 45,3 (34,3) miljoner GBP och för första halvåret 2012 till 96,5 (71,8) miljoner GBP.

  • EBITDA för andra kvartalet 2012 uppgick till 11,8 (9,4) miljoner GBP och för första halvåret 2012 till 27,1 (22,5) miljoner GBP.

  • Rörelseresultatet för andra kvartalet 2012 uppgick till 6,4 (7,3) miljoner GBP och för första halvåret 2012 till 18,1 (18,4) miljoner GBP.

  • Resultatet före skatt för andra kvartalet 2012 uppgick till 6,4 (7,2) miljoner GBP. Resultatet före skatt för första halvåret 2012 uppgick till 18,1 (18,0) miljoner GBP.

  • Resultatet efter skatt för andra kvartalet 2012 uppgick till 5,7 (6,7) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för första halvåret 2012 uppgick till 16,4 (16,7) miljoner GBP.

  • Resultat per aktie för andra kvartalet 2012 uppgick till 0,203 (0,238) GBP och för första halvåret 2012 till 0,591 (0,595) GBP.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 10,1 (9,5) miljoner GBP för andra kvartalet 2012 och 25,5 (22,8) för första halvåret 2011.
  • Antalet aktiva kunder under kvartalet uppgick till 427 207 (301 038).

"Starkt underliggande resultat ger stöd åt Unibets investeringar i långsiktig tillväxt"

"Unibets viktigaste marknader fortsätter att leverera stark tillväxt och lönsamhet vilket ger oss möjlighet att investera för att leverera långsiktig tillväxt samtidigt som vi får en ledande position i omreglerade marknader. Vi satsar internt både för att uppfylla kraven vid omregleringar och för att utnyttja de möjligheter som Kambi har. Detta kompletteras med riktade förvärv som påskyndar Unibets exponering mot reglerade marknader."

"Unibets sportspelsmarginal under andra kvartalet låg nära det långsiktiga genomsnittet, vilket klart överträffar resten av marknaden och visar återigen styrkan och kvaliteten hos Kambis produkterbjudande och riskhantering."

”Vid jämförelse med andra kvartalet 2011 är detta kvartal påverkats betydligt av valutakursrörelser på mellan 5-9 procent på Unibets viktigaste valutor. Om de genomsnittliga valutakurserna för det andra kvartalet 2011 skulle ha tillämpats på detta kvartal skulle spelöverskottet vara ca 49 miljoner GBP och det underliggande rörelseresultatet skulle uppgå till cirka 8,5 miljoner GBP.”

"Verksamheten har sedan den 1 juli varit stark men en organisk tillväxt om cirka 20 procent i lokala valutor jämfört med föregående år.”

”Omvandlingen av koncernen mot reglerade marknader fortsätter med lanseringen av vår nya sajt under vår belgiska licens, förvärvet av Bet24 och den framgångsrika omprofileringen till Unibet av den nyligen förvärvade australiska verksamheten”, säger Henrik Tjärnström, CEO Unibet.

I dag, onsdagen den 15 augusti 2012 klockan 09.00 CET håller Unibets CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen hålls på engelska.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 (0) 8 5055 9812..

Presentationen går även att följa live via Unibets sajt www.unibetgroupplc.com

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations      +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO       +44 7515 975 629

 

 

Om Unibet

Unibet grundades 1997 och är ett spelbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Unibet är en av de största privata speloperatörerna på den europeiska marknaden och erbjuder spel på 27 olika språk via www.unibet.com, www.unibet.dk,  www.unibet.fr, www.unibet.it, www.unibet.be, www.unibet.com.au, www.maria.com och www.mariacasino.dk

Unibet har 6,7 miljoner kunder i mer än 100 länder. Unibet är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pmcosh
COPY

Related content