EN / SV

Optionslösen i Unibet Group plc

mån, 09 nov, 2015 18:00 CET

I lösenperioden för optioner i Unibets optionsprogram för ledande befattningshavare som avslutas den 15 november 2015 har  8 550 optioner utnyttjats.

Av dessa har 1 145 optioner lösts genom nyemittering av 1 145 aktier med ett nominellt värde om 0,005 GBP. Unibet har i samband med denna optionslösen tillförts 216 405 SEK vilket i sin helhet förts till eget kapital.

Återstående 7 405 optioner har lösts genom tilldelning av svenska depåbevis från Unibets aktieåterköpsprogram från 2007 och 2011. Unibet har i samband med denna optionslösen tillförts 1 399 545 SEK vilket i sin helhet förts till eget kapital.

Efter denna optionslösen uppgår det totala antalet utestående aktier i Unibet Group plc till 28 764 630, envar med ett nominellt värde om 0,005 GBP. Av dessa innehas 64 746 svenska depåbevis av Unibet inom ramen för aktieåterköpsprogrammet från 2007 och 2011.

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Unibet Group

Unibet Group är en av Europas största noterade speloperatörer och är noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet Group erbjuder

spel på 21 olika språk till över 10,3 miljoner kunder i mer än 100 länder genom flera dotterbolag och varumärken. Unibet Group

är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och

granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt

spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup.

Share
https://www.kindredgroup.com/proiji
COPY

Related content