EN / SV

Optionslösen i Unibet Group plc

tis, 15 mar, 2016 18:00 CET

I lösenperioden för optioner i Unibets Groups optionsprogram för ledande befattningshavare som avslutades den 15 mars 2015 har 1 145 optioner utnyttjats.

Optionerna har lösts genom nyemittering av 9 160 aktier med ett nominellt värde om 0,000625 GBP.

I samband med denna optionslösen har Unibet Group tillförts 216 405 SEK från optionsinnehavarna vilket i sin helhet förts till eget kapital.

Efter denna optionslösen uppgår det totala antalet utgivna aktier i Unibet Group plc till 230 126 200 aktier, envar med ett nominellt värde om 0,000625 GBP. Av dessa innehas 465 896 av Unibet Group i form av svenska depåbevis inom ramen för aktieåterköpsprogrammet från 2007 och 2011.

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Unibet Group

Unibet Group är en av Europas största noterade speloperatörer och är noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet Group erbjuder spel på 20 olika språk till över 13,5 miljoner kunder i mer än 100 länder genom flera dotterbolag och varumärken. Unibet Group är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com och twitter.com/UnibetGroup.

Share
https://www.kindredgroup.com/pgoiaw
COPY

Related content