EN / SV

Kindred Group plc - Bokslutskommuniké januari - december 2016 (ej reviderad)

tis, 14 feb, 2017 07:30 CET

Fjärde kvartalet och helåret 2016 i sammandrag

  • Nytt ”all-time high” i spelöverskott som uppgick till 152,8 (111,4) miljoner GBP för fjärde kvartalet 2016 och till 544,1 (354,1) miljoner GBP för helåret 2016.
  • Underliggande EBITDA för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 39,3 (27,1) miljoner GBP och 123,7 (80,8) miljoner GBP för helåret 2016.
  • Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 30,1 (21,3) miljoner GBP. Resultatet före skatt för helåret 2016 uppgick till 92,8 (62,2) miljoner GBP.
  • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 29,4 (19,4) miljoner GBP. Resultatet efter skatt för helåret 2016 uppgick till 83,9 (55,7) miljoner GBP.
  • Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 0,129 (0,084) GBP och för helåret 2016 till 0,366 (0,244) GBP.
  • Antalet aktiva kunder vid kvartalets slut uppgick till 1 150 027 (921 150).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,310 (0,235) GBP per aktie/SDB, vilket motsvarar cirka 3,46 (2,87) SEK per aktie/SDB och utgör en totalt föreslagen utdelning till aktieägarna om 71,4 (54,0) miljoner GBP.
  • Årsstämma äger rum tisdagen den 16 maj 2017 i Stockholm.

”Ytterligare ett mycket starkt kvartal med EBITDA upp 48 procent och VPA upp 54 procent trots att spelskatterna ökade med 67 procent."

”Den höga aktivitetsvolymen och den starka tillväxten inom samtliga produkter har fortsatt under fjärde kvartalet och lett till ett nytt ”all time high” i spelöverskottet om 152,8 miljoner GBP upp 37 procent jämfört med föregående år (+ 16 procent i fasta växelkurser). Trots vissa favoritvinster i december var sportboksmarginalen efter Free Bets i linje med föregående år.”

”EBITDA ökade med 48 procent i GBP till 38,9 miljoner. Detta är ”all time high” i EBITDA och bevisar fortsatt skalbarhet av verksamheten och förmågan att möta och absorbera effekten av regelförändringar. Spelskatterna ökade med 67 procent jämfört med samma period föregående år.”

”Av koncernens spelöverskott var 35 procent från lokalt reglerade marknader. Spelöverskottet från den mobila kanalen ökade med 74 procent och stod för 71 procent av spelöverskottet för fjärde kvartalet.”

”Det starka resultatet för koncernen resulterade i en ökning av fritt kassaflöde med 57 procent under det fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår en kontantutdelning på 0,310 GBP, en ökning om 32 procent jämfört med föregående år.”

”Under perioden fram till 12 februari 2017, var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i GBP 36 procent högre jämfört med samma period 2016. Justerat för effekterna av valutakursförändringar var tillväxten 21 procent", säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group. 

I dag, tisdagen den 14 februari 2017 klockan 09.00 CET håller Kindreds CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Presentationen hålls på engelska.

Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com. Presentationen går även att följa live via Kindreds sajt www.kindredplc.com 

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 566 426 91.

Kindred Group-bolagen har licenser i Storbritannien, Frankrike, Belgien, Danmark, Tyskland (Schleswig-Holstein), Italien, Australien, Irland, Rumänien och Estland. Kindred Group har även internationella spellicenser I Malta och Gibraltar. Kindred Group betalar spelskatter i alla marknader i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                                                     +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO                                                                      +46 723 878 059

Share
https://www.kindredgroup.com/psyvps
COPY

Related content