EN / SV

Kindred Group plc - Delårsrapport januari – mars 2017 (ej reviderad)

ons, 26 apr, 2017 07:30 CET

Första kvartalet i sammandrag

  • Nytt ”all-time high” i spelöverskott som uppgick till 153,2 (122,4) miljoner GBP för första kvartalet 2017 en ökning med 25 procent.
  • Underliggande EBITDA för första kvartalet 2017 uppgick till 30,3 (28,5) miljoner GBP.  
  • Resultatet före skatt för första kvartalet 2017 uppgick till 18,2 (22,5) miljoner GBP. Detta inkluderar förvärvskostnader på 0,6 miljoner GBP relaterat till det föreslagna förvärvet av 32Red och redovisningsmässiga poster på GBP 3,9 miljoner som framgår av resultaträkningen.
  • Resultatet efter skatt för första kvartalet 2017 uppgick till 16,3 (20,0) miljoner GBP.
  • Resultat per aktie för första kvartalet 2017 uppgick till 0,072 (0,087) GBP.
  • Antalet aktiva kunder under kvartalets uppgick till 1 232 915 (1 007 365). 

”Nytt ”all time high” i aktiva kunder och spelöverskott trots svåra jämförelsetal”

 "Trots en låg sportboksmarginal under första kvartalet 2017 (6,0 procent efter free bets) ökade spelöverskottet med 25 procent till 153,2 miljoner GBP (+ 12 procent i fasta växelkurser). Aktiva kunder nådde ”all time high” i kvartalet med över 1,2 miljoner kunder, vilket visar vår förmåga att förvärva och behålla kunder. Omsättningen i sportboken ökade med 32 procent och visade ”all time high” på 1,1 miljarder GBP, vilket motsvarade en tillväxt på cirka 19 procent i fasta växelkurser."

"I linje med grunden för vår tillväxtstrategi har vi fortsatt att satsa mycket på marknadsföring både när det gäller förvärv av nya kunder och reaktivering av befintliga kunder. Även om detta kan minska vinsten på kort sikt är vi övertygade om att det, som vi tidigare har visat, kommer att leda till fortsatt tillväxt i spelöverskott och vinst. För kvartalet var marknadsföringen 29 procent av spelöverskottet. För helåret förväntar vi oss dock fortfarande att komma in några procentenheter under 30 procent.”

”Vårt kontantbud på den brittiska speloperatören 32Red kommer från och med det andra kvartalet 2017 att omedelbart ge oss ett betydande tillskott både avseende intäkter och vinster från den mycket betydelsefulla brittiska marknaden. Speciellt intressant med detta förvärv är att det adderar till vår redan starka organiska tillväxt och gör att Gruppens totala tillväxt ökas signifikant framöver och speciellt under de första tolv månaderna. Förvärvet kommer också att addera nya kunskaper till koncernen och erbjuder omedelbara samt framtida möjligheter till både intäkts- och kostnadssynergier.”

"Under första kvartalet 2017 kom 34 procent av koncernens spelöverskott från lokalt reglerade marknader. Spelöverskottet från mobilkanalen ökade med 53 procent och svarade för 73 procent av det totala spelöverskottet under första kvartalet."

”Under perioden fram till 23 april 2017, var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i GBP 24 procent högre jämfört med samma period 2016. Justerat för effekterna av valutakursförändringar var tillväxten 17 procent", säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group. 

I dag, onsdagen den 26 april 2017 klockan 09.00 CEST håller Kindreds CEO Henrik Tjärnström en presentation hos FinancialHearings på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Presentationen hålls på engelska.Deltagare uppmanas anmäla sig på www.financialhearings.com. Presentationen går även att följa live via Kindreds sajt www.kindredgroup.com

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 566 426 90.

Kindred Group-bolagen har licenser i Storbritannien, Frankrike, Belgien, Danmark, Tyskland (Schleswig-Holstein), Italien, Australien, Irland, Rumänien och Estland. Kindred Group har även internationella spellicenser I Malta och Gibraltar. Kindred Group betalar spelskatter i alla marknader i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations      +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO       +46 723 878 059

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm  och  är en av Europas största noterade speloperatörer. Kindred Group har 10 olika varumärken och över 15,8 miljoner kunder över hela världen. Kindred är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.

Share
https://www.kindredgroup.com/pzlkxg
COPY

Related content