EN / SV

Valutakurser för tredje kvartalet 2018

mån, 01 okt, 2018 17:45 CET

Valutaeffekten netto av Kindred Groups viktigaste valutor gentemot rapporteringsvalutan GBP framgår av tabellerna nedan. Även om detta inte har någon väsentlig inverkan på den underliggande utvecklingen i Kindred Groups verksamhet, påverkas det redovisade resultatet vid omräkning till GBP.

Den vägda genomsnittliga effekten av GBP mot Kindred Groups viktigaste valutor var en negativ effekt på spelöverskottet om cirka 2 procent för det tredje kvartalet 2018 jämfört med tredje kvartalet 2017.

Valutakurser balansräkningen:          
Kurs mot GBP 30-Sep-18   30-Sep-17   Helår år från år 
SEK 11,618   10,943   -6,2%
NOK 10,669   10,674   0,0%
EUR 1,127   1,134   0,6%
DKK 8,403   8,440   0,4%
AUD 1,809   1,710   -5,8%
           
Genomsnittliga valutakurser resultaträkningen:          
Kurs mot GBP Genomsnitt
kv 3 18
  Genomsnitt
kv 3 17
  Helår år från år 
SEK 11,660   10,648   -9,5%
NOK 10,732   10,416   -3,0%
EUR 1,121   1,114   -0,6%
DKK 8,355   8,287   -0,8%
AUD 1,782   1,658   -7,5%

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EU-direktivet om marknadsmissbruk, MAR.

För ytterligare information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Kindred Group

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 23,6 miljoner kunder via något av de 11 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,400 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av ESSA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Share
https://www.kindredgroup.com/ppyuet
COPY

Related content