EN / SV

Kindred Group plc - Delårsrapport januari – juni 2019 (ej reviderad)

ons, 24 jul, 2019 07:30 CET

Andra kvartalet och första halvåret i sammandrag

  • Spelöverskottet uppgick till 226,2 (219,0) miljoner GBP för andra kvartalet 2019 en ökning med 3 procent och till 450,6 (426,8) miljoner GBP för första halvåret 2019.
  • Underliggande EBITDA för andra kvartalet 2019 uppgick till 30,5 (41,7) miljoner GBP och 61,1 (89,2) miljoner GBP för första halvåret 2019.
  • Resultatet före skatt för andra kvartalet 2019 uppgick till 14,7 (28,9) miljoner GBP och 32,4 (62,5) miljoner GBP för första halvåret 2019.
  • Resultatet efter skatt för andra kvartalet 2019 uppgick till 12,5 (25,5) miljoner GBP och 27,6 (55,4) miljoner GBP för första halvåret 2019.
  • Resultat per aktie för andra kvartalet 2019 uppgick till 0,055 (0,112) GBP och för första halvåret 2019 till 0,122 (0,244) GBP.
  • Antalet aktiva kunder under kvartalets uppgick till 1 478 437 (1 550 508).

”Intäkter från lokalt licensierade marknader ökade med 41 procent från år till år, men tuffa jämförelsetal för EBITDA på grund av fotbolls-VM 2018 och svensk omreglering”

"Trots tuffa jämförelsetal 2018 som innehöll början av fotbolls-VM, ökade intäkterna år efter år med särskilt stark tillväxt på lokalt reglerade marknader. Av koncernens spelöverskott kom 59 procent från lokalt licensierade marknader, med en tillväxt på 41 procent jämfört med samma kvartal föregående år (19 procent exklusive Sverige). Fokus på tillväxt på lokalt licensierade marknader är en stor del av vår strategi och har, som förväntat, resulterat i marginalpress och ökade spelskatter. Under andra kvartalet 2019 ökade spelöverskottet från mobilen med 11 procent jämfört med andra kvartalet i fjol och uppgick till 77 procent av vårt totala spelöverskott."

"Som vi har upprepat sedan länge och som vi såg under första kvartalet 2019 har den nya licensregleringen i Sverige resulterat i betydande kortsiktig marginalpress orsakat av högre spelskatter, men också högre marknadsföring när vi investerar på längre sikt. Vi såg en betydande förbättring kvartal för kvartal på den svenska marknaden men EBITDA-bidraget var fortfarande 9,2 miljoner GBP lägre jämfört med andra kvartalet förra året.”

”Koncernens totala marknadsföring i procent av spelöverskottet uppgick till 29 procent, vilket var högsta nivå sedan 2013 jämfört med andra kvartalet tidigare år utan stora fotbollsevenemang. Vi fortsätter också att investera kraftigt i teknik och andra rörelsekostnader för att driva vår framtida tillväxt. Även om detta kan minska lönsamheten på kort sikt, är vi övertygade om att det, som vi tidigare har bevisat, kommer att leda till framtida tillväxt i spelöverskott och vinst, särskilt på lokalt licensierade marknader. Övriga väsentliga poster som påverkade kvartalet var investeringarna i USA, både i marknadsföring och rörelsekostnader, vilket bidrog negativt med 1,6 miljoner GBP till EBITDA i kvartalet.

"Under perioden från den 1 juli till den 22 juli 2019 var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i GBP 7 procent lägre (8 procent i fasta växelkurser) jämfört med det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för hela tredje kvartalet förra året", säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group. 

I dag, onsdag den 24 juli 2019 klockan 09.00 CEST håller Kindreds CEO Henrik Tjärnström en presentation på Kindreds kontor, Regeringsgatan 25 i Stockholm. Presentationen hålls på engelska.

Presentationen går även att följa live via Kindreds sajt www.kindredgroup.com/Q22019

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 5055 8355.

Kindred Group har lokala licenser i Storbritannien, Sverige, Frankrike, Belgien, Danmark, Tyskland (Schleswig-Holstein), Italien, Australien, Irland, Rumänien, Estland och New Jersey, samt internationella spellicenser I Malta och Gibraltar. Kindred Group betalar spelskatter i alla marknader i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning, MAR.

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                                                           +44 788 799 6116

Henrik Tjärnström, CEO                                                                            +46 723 878 059

Om Kindred Group

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 26 miljoner kunder via något av de 11 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,500 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av ESSA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Share
https://www.kindredgroup.com/puzvax
COPY

Related content