EN / SV

Kindred Group plc - Delårsrapport januari – september 2020 (ej reviderad)

fre, 06 nov, 2020 07:30 CET

Tredje kvartalet 2020    

 • Spelöverskottet uppgick till 280,7 (226,0) miljoner GBP, en ökning med 24 procent.
 • Underliggande EBITDA uppgick till 74,6 (37,3) miljoner GBP.
 • Resultatet före skatt uppgick till 60,7 (21,4) miljoner GBP.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 52,5 (18,1) miljoner GBP.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,231 (0,080) GBP.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 59,7 (24,9) miljoner GBP. 
 • Nettoskuldpositionen är 2,2 miljoner GBP (förbättring från 61,0 miljoner GBP vid slutet av andra kvartalet).
 • Antalet aktiva kunder uppgick till 1 650 153 (1 384 416).    

Januari - september 2020

 • Spelöverskottet uppgick till 765,5 (676,6) miljoner GBP, en ökning med 13 procent.
 • Underliggande EBITDA uppgick till 168,8 (99,3) miljoner GBP.
 • Resultatet före skatt uppgick till 94,4 (53,8) miljoner GBP.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 80,3 (45,7) miljoner GBP.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,354 (0,202) GBP.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 156,3 (30,2) miljoner GBP. 

Kommentar från Koncernchefen

”Stark tillväxt på lokalt reglerade marknader med strikt kostnadsfokus resulterade i ett starkt kvartal”

Det senaste halvåret har varit en prövning för hela världen i kölvattnet på den pågående Covid-19-pandemin. Mot bakgrund av denna utmaning är det glädjande att vi kan rapportera en fortsatt stark utveckling på våra huvudmarknader med ett spelöverskott som ökade 24 procent till 280,7 miljoner GBP tack vare en diversifierad affärsmodell och strikt kostnadsfokus. Samtidigt uppnådde vi ett nytt rekord i antal aktiva kunder.

Stark sportboksaktivitet

Avslutet av föregående års sportsäsong, kombinerat med uppstarten av årets säsong, resulterade i en stark sportsboksaktivitet dock till en något lägre sportsboksmarginal på strax över 8 procent för kvartalet. Att den starka aktivitetsnivån för övriga produkter har bibehållits är även det en positiv utveckling. I takt med att de större ligorna återgått världen över samt att förflyttningen från offline till online fortsätter har vi sett en tillväxt bland aktiva kunder på 19 procent jämfört med samma period förra året. Ytterligare åtgärder som påverkar är de ansträngningar som vi gjort för att förbättra kundupplevelsen och kundnöjdheten vilka är viktiga när vi växer i våra lokalt reglerade marknader.

Lokalt reglerade marknader bidrog med stark tillväxt

Vid utgången av perioden stod lokalt reglerade marknader för 61 procent av intäkterna. Att etablera sig på dessa marknader medför ofta en kortsiktig negativ påverkan på affären men vi vet att detta är tillfälligt samt att lönsamheten återvänder om omregleringen hanteras väl. I tredje kvartalet växte vi våra lokalt reglerade marknader med 31 procent vilket jag är oerhört nöjd med. Vårt fortsatta fokus på kostnaderna resulterade i ett underliggande resultat före finansnetto, skatt och avskrivningar (EBITDA) på 74,6 miljoner GBP för kvartalet för hela koncernen. Som ett resultat av sportens återkomst var marknadsföringsnivåerna relativt låga i början av kvartalet men återgick till något under det långsiktiga genomsnittet mot andra halvan av kvartalet.

Uppmuntrande utveckling i USA

USA är en viktig investeringsmarknad och teamet på plats har arbetat hårt för att under kvartalet öppna i vår tredje delstat Indiana. Ett intensivt arbete pågår nu för att under 2021 lansera i Illinois och Iowa samt ett antal ytterligare delstater därefter. Det är glädjande att se den starka tillväxten i USA med en marknadsandel i Pennsylvania strax över 5 procent under kvartalet samtidigt som New Jersey och Indiana visar på en stabil ökning. Jag förväntar mig att USA kommer att bli en av Kindreds största marknader inom de närmaste åren. I likhet med tidigare etableringar förväntar vi oss en initial fas av investeringar i syfte att bygga vår kundbas. Som ett led i detta har den amerikanska marknadens intäkter påverkats negativt av stora bonuskampanjer under andra halvan av tredje kvartalet. Trots detta växte vi 22 procent sekventiellt.

Vårt hängivna team fortsätter att göra skillnad

Vi har under kvartalet lanserat ett antal spännande initiativ kopplade till vårt hållbarhetsarbete och genomförde nyligen konferensen Sustainable Gambling Conference i en digital version med nästa 700 registrerade deltagare. Pandemin fortsätter att påverka oss som organisation och våra hängivna team gör ett fantastiskt arbete från sina hem. Förmågan att anpassa sig till en ny verklighet, och att dessutom omvandla detta till en styrka, visar på den progressiva inställning som finns inom företaget. Jag är både stolt och glad över att se hur väl vi alla har lyckats hantera denna tuffa tid.

Utveckling hittills

Under perioden 1 oktober till den 3 november 2020 var det genomsnittliga spelöverskottet i GBP 42 procent högre (38 procent i konstant valuta) och antalet aktiva kunder 18 procent högre än för samma period förra året. Aktiviteten inom sportbok och kasino var fortsatt stark och bruttomarginalen inom sportspel var cirka 2 procentenheter högre än 2019.

Henrik Tjärnström CEO Kindred Group

 

I dag, fredag den 6 november 2020 klockan 09.00 CET håller Kindreds CEO Henrik Tjärnström en webbpresentation som går att följa live via Kindreds sajt www.kindredgroup.com/Q32020. Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 5055 8358.


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-06 07:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Inga Lundberg, Investor Relations                                            +44 788 799 6116 ​​​​​​

Share
https://www.kindredgroup.com/phmrml
COPY

Related content