EN / SV

Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc under perioden 28 oktober – 30 november, 2021

tor, 02 dec, 2021 07:30 CET

Under perioden 28 oktober 2021 till 30 november 2021 har Kindred Group plc återköpt sammanlagt 1 460 000 aktier/SDB inom ramen för det återköpsprogram som löper mellan 26 juli 2021 och 17 december 2021. Återköpsprogrammet initierades av styrelsen i syfte att återföra överskottet av likvida medel till Kindreds aktieägare. Programmet genomförs i enlighet med Maltas aktiebolagslagstiftning (Maltese Companies Act), EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) (“MAR”) och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Kindreds räkning. Efter förvärven och per 30 november 2021 uppgick Kindreds innehav av egna aktier/SDB till 6 544 839. Det totala antalet emitterade aktier i Kindred uppgår till 230 126 200.

Från programmets start till och med 30 november har sammanlagt 3 710 000 aktier/SDB i Kindred återköpts. Förvärven har gjorts till ett volymviktat genomsnittspris om 135,9 SEK per aktie. Inom ramen för återköpsprogrammet får högst 6 000 000 aktier/SDB förvärvas, för ett sammanlagt värde av upp till maximalt 600 000 000 SEK.

För ytterligare information om transaktionerna i återköpsprogrammet hänvisas till:

Nasdaq Stockholm:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

eller

Kindred Group:

http://www.kindredgroup.com/investors/the-share/share-buy-back/


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-02 07:30 CET.

För ytterligare information:

Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438

Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337

ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1 600 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association), samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/paabwr
COPY

Related content