EN / SV

Kindreds spelöverskott från osunt spelande uppgick till 4,3 procent

ons, 21 jul, 2021 08:00 CET

Kindred fortsätter att lägga stor vikt vid att bidra till en mer hållbar spelmarknad genom en öppen och faktabaserad dialog med branschföreträdare och intressenter. I det andra kvartalet 2021 ökade Kindreds andel av spelöverskottet från osunt spelande något till 4,3 procent.  

I februari kommunicerade Kindred Group plc (Kindred) öppet om företagets ”resa mot noll” och om beslutet att löpande redovisa företagets andel av spelöverskottet som kommer från osunt spelande. Företaget har satt ambitionen att noll procent av spelöverskottet ska komma från osunt spelande år 2023 och att dessa siffror ska redovisas kvartalsvis. Syftet med att rapportera dessa siffror är att vara transparent med data samt öka kunskapen om vad som behöver ske för att förhindra osunt spelande i samhället.

Under det andra kvartalet 2021 har andelen av spelöverskottet från osunt spelande ökat något till 4,3 procent från 3,9 procent, kvartal 1 2021.

Global statistik från Kindred Group Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021*
Andelen spelöverskott från högriskspelare 4,3% 3.9% 4,3%
Förbättringseffekt efter intervention 75,7% 76.6% 76,9%

*90 dagars rullande period mellan 19/3 2021- 19/6 2021 

”Under detta kvartal har vi sett en fortsatt positiv och konstruktiv dialog inom spelbranschen om hur vi kan uppnå en mer hållbar spelmarknad. För att vi ska nå vår ambition som vi satt för 2023 är det viktigt att diskussionen fortsätter och att den är baserad på fakta och kunskap. Trots att vi ser en försiktig ökning av spelöverskottet från osunt spelande i kvartalet, vilket är en förväntad rörelse, är vi fortsatt fast beslutna att nå vår resa mot noll”, kommenterar Henrik Tjärnström, vd och koncernchef Kindred Group.

Kindreds siffror om spelöverskott från osunt spelande kommer att uppdateras kvartalsvis och publiceras på Kindred Groups hemsida tillsammans med måttet på spelansvarsarbetets effektivitet. För att läsa mer, besök: www.kindredgroup.com/zero.

Kindred kommer att stå värd för Sustainable Gambling Conference den 5 oktober med teamat ”Safer gambling: A shared responsibility”. För att läsa mer on eventet besök www.sustainablegambling.com.

För ytterligare information:

Maria Angell-Dupont, External Communications Manager, Kindred Group

+46 72 165 15 17

press@kindredgroup.com

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1 600 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association), samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/prdscc
COPY

Related content