EN / SV

Stark start på året med positiv utveckling av verksamheten och fokus på skalbarhet

ons, 28 apr, 2021 07:30 CET

Kindred Group plc – delårsrapport: Januari – mars 2021 (ej reviderad)

  • Spelöverskottet uppgick till 352,6 (249,7) miljoner GBP, en ökning med 41 procent
  • Underliggande EBITDA uppgick till 98,0 (42,5) miljoner GBP
  • Kvartalets resultat påverkades av valutakursförluster inom rörelseposter på 8,0 (1,8) miljoner GBP. Dessa förluster är huvudsakligen orealiserade eftersom de hänför sig till omräkning av omsättningstillgångar och skulder i utländsk valuta. Eftersom koncernen har en betydande kassa i utländska valutor och valutakursförändringar var kraftiga, blev påverkan ovanligt stor under kvartalet
  • Resultat före skatt uppgick till 85,3 (2,4) miljoner GBP
  • Resultat efter skatt uppgick till 72,6 (1,0) miljoner GBP
  • Resultat per aktie uppgick till 0,32 (0,00) miljoner GBP
  • Under kvartalet återköptes 1 032 500 aktier/SDR för totalt 146,0 miljoner SEK, eller 12,4 miljoner GBP
  • Det fria kassaflödet uppgick till 90,1 (22,3) miljoner GBP
  • Antal aktiva kunder uppgick till 1 818 759 (1 531 302)

Koncernchef Henrik Tjärnström kommenterar delårsrapporten för första kvartalet 2021

”Den positiva utvecklingen från 2020 har fortsatt in i 2021 på alla våra marknader och inom samtliga produktsegment. Vi avslutade 2020 med ett rekord vad gäller antalet aktiva kunder och det är glädjande att se den trenden fortsätta in i första kvartalet 2021, med ett nytt rekord på över 1,8 miljoner aktiva kunder. Detta är särskilt uppmuntrande eftersom vi ser fram emot ett spännande sportår.”

”Marknaderna i Europa har visat på en fortsatt tillväxt under kvartalet tack vara en bibehållen hög kundaktivitet. Detta har lett till att spelöverskottet ökade med 41 procent (39 procent efter justering för valutakurseffekter) till 352,6 miljoner GBP jämfört med samma period föregående år. Vårt fortsatta fokus på kostnadskontroll och skalbarhet har i sin tur bidragit till att underliggande EBITDA ökade med 131 procent jämfört med det första kvartalet 2020 som uppgick till 98,0 miljoner GBP, inklusive orealiserade valutaförluster om 8,0 miljoner GBP.”  

”Vårt fokus på hållbar tillväxt på lokalt reglerade marknader visar sig vara effektivt, och Kindred tar marknadsandelar på många marknader inklusive i Storbritannien trots att det är en mogen och hårt konkurrensutsatt marknad. I USA fortsätter våra långsiktiga investeringar att betala sig och spelöverskottet ökade med 185 procent jämfört med samma period föregående år.”

”Andra kvartalet 2021 har börjat bra, med ett genomsnittligt dagligt spelöverskott för de första 25 dagarna i april som är 52 procent (55 procent efter justering för valutakurseffekter) högre än hela andra kvartalet 2020.”

Kindred Groups presentation av delårsrapporten

Idag, onsdagen den 28 april 2021 klockan 09.00 CET håller Kindreds koncernchef Henrik Tjärnström en webbpresentation på engelska som går att följa live via www.kindredgroup.com/Q12021.

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 5055 8356.

Vänligen ring in i god tid för registrering. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-28 07:30 CET.

För ytterligare information:

Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations 

ir@kindredgroup.com 

+46 723 877 438

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1 600 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association), samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/psoyrv
COPY

Related content