EN / SV

Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc under perioden 1 mars – 1 april, 2022

mån, 04 apr, 2022 16:00 CET

Under perioden 1 mars 2022 till 1 april 2022 har Kindred Group plc (“Kindred” eller “Bolaget”)  återköpt sammanlagt 1 407 590 aktier/SDB inom ramen för det återköpsprogram som löper mellan 10 februari 2022 och 12 maj 2022. Återköpsprogrammet initierades av styrelsen den 9 februari 2022, i syfte att återföra överskottet av likvida medel till Bolagets aktieägare. Programmet genomförs i enlighet med Maltas aktiebolagslagstiftning (Maltese Companies Act), EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) (“MAR”) och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Kindreds räkning. Efter förvärven och per den 1 april 2022 uppgick Kindreds innehav av egna aktier/SDB till 9 414 429. Det totala antalet emitterade aktier i Kindred är 230 126 200.

Från programmets start den 10 februari till och med den 1 april har Kindred återköpt totalt 1 927 590 aktier/SDB till ett volymviktat genomsnittspris om 100,94 SEK per aktie. Inom ramen för återköpsprogrammet får högst 6 000 000 aktier/SDB förvärvas för sammanlagt maximalt 300 000 000 SEK.

För ytterligare information om transaktionerna i återköpsprogrammet hänvisas till:

Nasdaq Stockholm:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

eller

Kindred Group:

http://www.kindredgroup.com/investors/the-share/share-buy-back/


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-04 16:00 CET.

För ytterligare information:

Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438

Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337

ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pwbrxh
COPY

Related content