EN / SV

Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc under perioden 10 februari – 28 februari, 2022

tis, 01 mar, 2022 15:30 CET

Under perioden 10 februari 2022 till 28 februari 2022 har Kindred Group plc (“Kindred” eller “Bolaget”)  återköpt sammanlagt 520 000 aktier/SDB inom ramen för det återköpsprogram som löper mellan 10 februari 2022 och 12 maj 2022. Återköpsprogrammet initierades av styrelsen den 9 februari 2022, i syfte att återföra överskottet av likvida medel till Bolagets aktieägare. Programmet genomförs i enlighet med Maltas aktiebolagslagstiftning (Maltese Companies Act), EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) (“MAR”) och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Kindreds räkning. Förvärven under perioden har gjorts till ett volymviktat genomsnittspris om 103,07 SEK per aktie. Efter förvärven och per 28 februari 2022 uppgick Kindreds innehav av egna aktier/SDB till 8 006 839. Det totala antalet emitterade aktier i Kindred uppgår till 230 126 200.

Inom ramen för återköpsprogrammet får högst 6 000 000 aktier/SDB förvärvas för sammanlagt maximalt 300 000 000 SEK.

För ytterligare information om transaktionerna i återköpsprogrammet hänvisas till:

Nasdaq Stockholm:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

eller

Kindred Group:

http://www.kindredgroup.com/investors/the-share/share-buy-back/


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-01 15:30 CET.

För ytterligare information:

Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438

Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337

ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2,000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pzerdr
COPY

Related content