EN / SV

Kindreds spelöverskott från osunt spelande minskar till 3,3 procent under första kvartalet 2022

tis, 26 apr, 2022 08:00 CET

Under det första kvartalet 2022 minskade Kindreds andel av spelöverskottet från osunt spelande till 3,3 procent. Minskningen beror, bland annat, på ökat fokus på att förbättra och optimera interventionsåtgärder. Kindred ingick också ett samarbete med RecoverMe, en app som hjälper användare att återta kontrollen över sina spelvanor.

Under första kvartalet 2022 minskade Kindred Group plc:s (Kindred) andel av intäkterna från osunt spelande till 3,3 (3,9) procent. Flera faktorer ligger bakom den positiva trenden. En av dem är att årets första kvartal historiskt sett ser en minskning av högriskspel. En annan faktor av betydelse är den optimerade processen för personlig kontakt och uppföljning. Resultatet är att färre kunder åter flaggas för riskfyllt spelande efter interventioner, vilket tyder på att deras spelbeteende har blivit mer hållbart. Effektiva och ändamålsenliga interventioner är en av de ambitioner som ingår i Kindreds åtgärdsprogram för resan mot noll. Kindred fortsätter också sin mer försiktiga relation till den yngre demografin (åldersgrupp 18 till 25), eftersom denna grupp är mer benägna att bli beroende och på så sätt löper högre risk för skadligt spelande. Det ökade fokuset har resulterat i en större minskning av andelen skadliga intäkter från denna demografiska grupp.

Global statistik från Kindred Group Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022*
Andel av bruttovinstintäkterna från högriskspelare 4.3% 3.3% 4.0% 3.3%
Förbättringseffekt efter intervention 76.9% 64.9% 79.2% 83.1%

* 90 dagars rullande period mellan den 20 december och den 19 mars 2022

Kindred har under kvartalet uppdaterat måttet ”förbättringseffekt efter interventioner”. I stället för att enbart fokusera på finansiella indikatorer innefattar måttet numera även beteendeindikatorer, vilka är mer anpassade till Kindreds detektionssystem.

"Vi gick in i 2022 med ett fokus på riktade insatser, som har en tydlig avsedd effekt. Vårt team har särskilt fokuserat på att optimera vår personliga uppföljning ytterligare. Det har resulterat i att en högre andel kunder visar ett hälsosammare spelbeteende efter att de har upptäckts av vårt system och kontaktats av vårt spelansvars-team", säger Henrik Tjärnström, vd för Kindred Group.

Kindred har även ingått ett samarbete med teamet bakom RecoverMe-appen, som använder forskningsbeprövade metoder för att hjälpa användare att återfå kontrollen över sina spelvanor. Tack vare samarbetet kan Kindred erbjuda appen till sina kunder gratis, till en början i Storbritannien och USA.

"Endast åtta procent av de individer med spelproblem söker hjälp. Det beror bland annat på stigmatiseringen som omger missbruk, bristande tillgänglighet på stödresurser och en begränsad insikt i behandlingsalternativ. RecoverMe:s samarbete med Kindred kan göra en avgörande skillnad i att hjälpa oss att ge vård till dem som behöver det mest. Vi tror helhjärtat på att samarbete med organisationer som Kindred kommer att underlätta för oss att nå dem som behöver stöd. Det avser inte minst de som historiskt sett varit svåra att nå och tillgängliggöra terapi för. Med tanke på de ekonomiska svårigheter som många står inför kan det bli en viktigt åtgärd för att eliminiera hinder för behandling”, säger Tejus Patel, Junior Doctor vid King's College Hospital NHS Foundation Trust och medgrundare av RecoverMe.

"Jag är mycket stolt över att påbörja ett samarbete med teamet bakom RecoverMe-appen. I närtid innebär det att vi kan erbjuda den här appen gratis till alla våra kunder i Storbritannien och USA. Vi sponsrar också doktorandprogram om beroendestudier, vilket gör det möjligt för doktorander att studera och arbeta heltid inom det akademiska. Vårt fokus just nu är att fortsätta öka effektiviteten och responstiden i kontakten med kunder som visar på ett riskfyllt spelande eftersom tidiga insatser är avgörande för att förhindra ett skadligt beteende”, avslutar Tjärnström.

Om Kindreds resa mot noll                                                                                                                                                                                       Kindred är fast beslutna om att transformera spelande genom att vara en pålitig källa till underhållning som bidrar positivt till samhället. Av den anledningen har Kindred åtagit sig att nå noll procent spelöverskott från osunt spelande på sin plattform och att kvartalsvis rapportera den statistiken. Detta görs för att öka transparensen, bidra till en faktabaserad dialog om osunt spelande och öka kännedomen om Kindred Groups hållbarhetsarbete. För att läsa mer, besök: www.kindredgroup.com/zero.

För ytterligare information:

Maria Angell-Dupont, External Communications Manager, Kindred Group

+46 72 165 15 17

press@kindredgroup.com

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har mer än 2,000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt IBIA, International Betting Integrity Association. Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pyguzx
COPY

Related content