EN / SV

Kommuniké från ordinare årsstämma i Kindred Group plc

fre, 13 maj, 2022 18:30 CET

Vid dagens årsstämma fastställdes föreslagen kontantutdelning till aktieägare och innehavare av svenska depåbevis om 0,337 GBP (motsvarande 4,31 SEK vid en valutakurs om 12,80 GBP/SEK per den 31 mars 2022) och att utbetalas i SEK per aktie/depåbevis. För att underlätta en effektivare likviditetshantering kommer utdelningen att betalas ut i två lika stora delar. Avstämningsdagen för den första utdelningen är den 17 maj 2022 och utbetalning från Euroclear Sweden AB sker den 20 maj 2022 och med första dag exklusive utdelning den 16 maj 2022, och för den andra utdelningen är avstämningsdagen den 15 november 2022 och utbetalningen från Euroclear Sweden AB sker den 18 november 2022 med första dag exklusive utdelning den 14 november 2022.

Vid dagens årsstämma omvaldes ordinarie ledamöterna Peter Boggs, Gunnel Duveblad, Erik Forsberg, Carl-Magnus Månsson, Evert Carlsson, Fredrik Peyron och Heidi Skogster.

Årsstämman fastställde ett totalt ordinarie styrelsearvode om 757 000 GBP att utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget, i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade även att valberedningen, för tiden intill bolagsstämma beslutat annat ska bestå av lägst fyra och högst fem ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Ledamöterna ska utses enligt det förslag som presenterades på stämman.

Angående styrelsens förslag om aktieåterköp, makulering och av aktier i enlighet med kallelsen:

Vid årsstämman var 36,70 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB representerade och 99,10 procent av de representerade aktierna/SDB (36,66 procent av totalt utgivna aktier/SDB) röstade för att bevilja bemyndigandet angående aktieåterköp, 99,99 procent av de representerade aktierna/SDB (36,69 procent av totalt utgivna aktier/SDB) röstade för att bevilja bemyndigandet angående makulering och 100 procent av de representerade aktierna/SDB (36,70 procent av totalt utgivna aktier/SDB) röstade för att bevilja bemyndigandet angående emission av aktier.

I enlighet med artikel 135 i Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta) krävs även att minst 51 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB var representerade vid stämman för ett giltigt beslut.

Då detta krav inte uppfylldes för bemyndigandena ovan har styrelsen beslutat att sammankalla till en extrastämma för en ny omröstning om dessa förslag i enlighet med reglerna i artikel 135(1)(b) i Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta).

Vid denna extrastämma finns inte längre detta krav utan beslutet kan antas om 75 procent eller mer av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB som deltar och har rätt att rösta vid stämman röstar för.

Skulle mer än 50 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB vara representerade vid extrastämman, räcker att en enkel majoritet av de som deltar och har rätt att rösta antar beslutet. 

Styrelsen

Kindred Group plc

För ytterligare information:
Johan Wilsby, Chief Financial Officer 
johan.wilsby@kindredgroup.com  

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pjwxgs
COPY

Related content