EN / SV

Kindred Group plc – delårsrapport januari – juni 2023 (ej reviderad)

tis, 25 jul, 2023 07:30 CET

Verksamhetens skalbarhet tydlig när intäktstillväxten återvänder

Kindred Group plc – delårsrapport januari – juni 2023 (ej reviderad)

Andra kvartalet 2023

 • Totala intäkter uppgick till 307,3 (238,7) miljoner GBP, en ökning med 29 procent.
 • Spelöverskottet (B2C) ökade med 28 procent till 298,3 (233,5) miljoner GBP. Exklusive Nederländerna ökade spelöverskottet med 1 procent.
 • Underliggande EBITDA ökade med 120 procent till 55,7 (25,3) miljoner GBP.
 • Resultat före skatt uppgick till 33,1 (7,0) miljoner GBP.
 • Resultat efter skatt uppgick till 27,7 (5,8) miljoner GBP.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,03) GBP.
 • 1 547 000 aktier/svenska depåbevis köptes till ett totalt värde om 189,9 miljoner SEK, eller 14,1 miljoner GBP.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 3,0 (-5,1) miljoner GBP.
 • Antalet aktiva kunder ökade med 17 procent till 1 561 444 (1 336 706). Exklusive Nederländerna var antalet aktiva kunder oförändrat.

Första halvåret 2023

 • Totala intäkter uppgick till 613,7 (485,4) miljoner GBP, en ökning med 26 procent.
 • Spelöverskottet (B2C) ökade med 25 procent till 595,6 (475,9) miljoner GBP. Exklusive Nederländerna var det oförändrat.
 • Underliggande EBITDA ökade med 111 procent till 105,1 (49,8) miljoner GBP.
 • Resultat före skatt uppgick till 63,5 (14,6) miljoner GBP.
 • Resultat efter skatt uppgick till 53,3 (12,2) miljoner GBP.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,25 (0,06) GBP.
 • 3 833 000 aktier/svenska depåbevis köptes till ett totalt värde om 443,7 miljoner SEK, eller 34,2 miljoner GBP.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 32,0 (-10,6) miljoner GBP.
   

Tillförordnad vd och koncernchef Nils Andén kommenterar andra kvartalet 2023

”Styrkan under inledningen av det andra kvartalet har kvarstått under större delen av perioden och de två första månaderna var särskilt starka. Juni var något svagare på grund av säsongseffekter i form av färre sportevenemang, inklusive att Wimbledon bara äger rum under tredje kvartalet i år. Ett fortsatt fokus på ett starkt kunderbjudande har resulterat i att intäkterna ökade med 29 procent till 307,3 miljoner GBP jämfört med samma period föregående år.”

”I takt med att intäkterna ökar ser vi den sanna skalbarheten i vår affärsmodell. Tillsammans med att de åtgärder som vidtogs i början av året för att optimera vår kundbas har visat sig vara effektiva, nådde underliggande EBITDA 55,7 miljoner GBP, vilket motsvarar en marginal på 18 procent, eller 20 procent exklusive Nordamerika. Vi upprepar vår underliggande EBITDA-vägledning för helåret 2023 om minst 200 miljoner GBP.”

”Resultatet påverkades positivt av en ökning av sportspel tillsammans med gynnsamma sportresultat. Därutöver har den ökade populariteten för Betbuilder-produkten, en ändrad marknadsmix, lägre bonuskostnader och en fortsatt optimering av oddssättning ökat marginalen för sportspel, som uppnådde 11,3 procent för kvartalet.”

”Mångfalden i vår marknadsportfölj ger stabilitet i hela koncernen med ett särskilt starkt resultat på flera marknader, däribland Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Rumänien. Samtidigt som utmaningarna som upplevdes i Belgien och Norge under första kvartalet kvarstår, syns vissa tecken på förbättringar i Belgien. Exklusive Belgien och Norge såg vi en stark tillväxt för koncernens spelöverskott på 41 procent, och exkluderar vi även Nederländerna ökade spelöverskottet med 7 procent.”

”Vi är för närvarande mitt uppe i en fantastisk möjlighet till kundförvärv i och med damernas fotbolls-VM som pågår i Australien och Nya Zeeland. Efter de enorma framgångarna för damernas fotbolls-EM förra sommaren ser vi hur damfotbollen ökar i betydelse och påverkan. När de större ligorna sparkar igång i augusti och september kan vi se fram emot en förbättrad aktivitet framåt kvartalets senare del.”

Handelsuppdatering till och med 23 juli 2023
Koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott för tiden fram till och med den 23 juli 2023 var 2,93 miljoner GBP, 1 procent lägre (1 procent högre vid oförändrade valutakurser) än det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för hela tredje kvartalet 2022.

Spelöverskottet från sportspel har påverkats positivt av en starkare marginal på sportspel om 11,6 procent efter fria vad för perioden ovan, jämfört med 9,9 procent för hela tredje kvartalet 2022.
 

Kindred Groups presentation av delårsrapport
Kindred Groups tillförordnade vd och koncernchef Nils Andén och tillförordnade finansdirektör Patrick Kortman håller en webbpresentation på engelska klockan 10.00 (CEST) som går att följa live via https://www.kindredgroup.com/sv/KV22023.  

För att delta i telefonkonferensen i samband med presentationen, registrera dig via https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009378. Efter registreringen kommer du att erhålla ett telefonnummer samt ett konferens-ID för att ansluta till telefonkonferensen.

Vänligen ring in i god tid för registrering. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.


Informationen är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-25 07:30 CET.

För ytterligare information:

Patrick Kortman, tillförordnad finansdirektör (CFO), +46 723 877 438

Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337

ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har cirka 2 500 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association). Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB

Share
https://www.kindredgroup.com/pziuta
COPY

Related content