EN / SV

Kommuniké från ordinarie årsstämma i Kindred Group plc

tor, 20 apr, 2023 16:00 CET

Vid dagens årsstämma för Kindred Group plc (Kindred) fastställdes föreslagen kontantutdelning till aktieägare och innehavare av svenska depåbevis om 0,345 GBP (motsvarande 4,35 SEK vid en valutakurs om 12,63 GBP/SEK per den 28 februari 2023) och att utbetalas i SEK per aktie/depåbevis. För att underlätta en effektivare likviditetshantering kommer utdelningen att betalas ut i två lika stora delar. Avstämningsdagen för den första utdelningen är den 24 april 2023 och utbetalning från Euroclear Sweden AB sker den 27 april 2023 och med första dag exklusive utdelning den 21 april 2023, och för den andra utdelningen är avstämningsdagen den 24 oktober 2023 och utbetalningen från Euroclear Sweden AB sker den 27 oktober 2023 med första dag exklusive utdelning den 23 oktober 2023. För redovisningsändamål kommer den aktuella SEK-GBP växelkursen vid avstämningsdagarna den 21 april 2023 respektive den 23 oktober 2023 att användas.

Vid dagens årsstämma omvaldes ordinarie ledamöterna Evert Carlsson, Heidi Skogster och James H. Gemmel.

Cédric Boireau, Jonas Jansson, Andy McCue, Martin Randel och Kenneth Shea valdes till ordinarie ledamöter.

Peter Boggs, Gunnel Duveblad, Erik Forsberg, Carl-Magnus Månsson och Fredrik Peyron ställde inte upp för omval.

Årsstämman fastställde ett totalt ordinarie styrelsearvode om 861 500 GBP att utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget, i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade även att valberedningen, för tiden intill bolagsstämma beslutat annat ska bestå av lägst fyra och högst fem ledamöter.

Angående styrelsens förslag om aktieåterköp, makulering och emission av aktier i enlighet med kallelsen:

Vid årsstämman var 31,35 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB representerade och 99,92 procent av de representerade aktierna/SDB (31,32 procent av totalt utgivna aktier/SDB) röstade för att bevilja bemyndigandet angående aktieåterköp, 99,988 procent av de representerade aktierna/SDB (31,34 procent av totalt utgivna aktier/SDB) röstade för att bevilja bemyndigandet angående makulering och 99,988 procent av de representerade aktierna/SDB (31,34 procent av totalt utgivna aktier/SDB) röstade för att bevilja bemyndigandet angående emission av aktier.

I enlighet med artikel 135 i Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta) krävs även att minst 51 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB var representerade vid stämman för ett giltigt beslut.

Då detta krav inte uppfylldes för bemyndigandena ovan har styrelsen beslutat att sammankalla till en extrastämma för en ny omröstning om dessa förslag i enlighet med reglerna i artikel 135(1)(b) i Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta).

Vid denna extrastämma finns inte längre detta krav utan beslutet kan antas om 75 procent eller mer av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB som deltar och har rätt att rösta vid stämman röstar för.

Skulle mer än 50 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB vara representerade vid extrastämman, räcker att en enkel majoritet av de som deltar och har rätt att rösta antar beslutet.

Styrelsen

Kindred Group plc  

För ytterligare information:
Johan Wilsby, Chief Financial Officer 
ir@kindredgroup.com  

Om Kindred Group 

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har fler än 2.000 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association). Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB

Share
https://www.kindredgroup.com/pdiope
COPY

Related content