EN / SV

Årsstämma & Extra bolagsstämma

Årsstämman är Kindred Groups högsta beslutande organ genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. Ordinarie årsstämma i Kindred Group plc 2018 kommer att hållas tisdagen den 15 maj 2018 i Stockholm.