Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen för Kindred Group plc baseras på den svenska koden för bolagsstyrning, regelverket för Nasdaq Stockholm, Maltas aktiebolagslagstiftning (Maltese Companies Act), samt andra relevanta, gällande lagar och regelverk på Malta.
Kindred Group plc tillämpar en transparent och strukturerad intern och extern rapporteringspolicy.

Klicka här för att få mer information om styrningsstrukturen
Klicka här för att få mer information om revisorerna
Klicka här för Bolagsordning

 

 • Revisionskommittén

  Revisionskommittén bevakar för Styrelsens räkning redovisningshandlingarnas fullständighet, de externa revisorernas kvalifikationer och oberoende samt bolagets iakttagande av tillämpliga lagar och regler.

  • Kristofer Arwin
  • Nigel Cooper
  audit-committee-report
  188.5kB
 • Ersättningskommittén

  Ersättningskommittén beaktar och utvärderar ersättningarna till högre chefer och andra viktiga anställda och ger rekommendationer till styrelsen. Syftet är att stödja verksamhetens strategiska mål och aktieägarnas intresse genom att göra det möjligt att rekrytera, motivera och behålla viktiga anställda samtidigt som lagar och myndigheters krav följs.

  • Peter Boggs
  • Sophia Bendz
  • Stefan Lundborg
  2015 Annual Report
  2.3MB

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2018 utgörs av:

 • Evert Carlsson
  Swedbank Robur Fonder (Chairman)
 • Jonas Eixmann
  Andra AP-fonden
 • Olof Jonasson
  Första AP-fonden
 • Per Lindgren
  Skandia Liv
 • Anders Ström
  Chairman of the Board of Directors

Valberedningen kan kontaktas under adress:

Kindred Group plc, Msida Road, Gzira GZR1402, Malta

eller via epost till

Nomination@unibet.com

nomination-committee-report
83.5kB

Styrelse och ledning

Kindreds styrelse och ledning är strukturerade enligt det europeiska tvånivåsystemet med en koncernchef (CEO) som lyder under styrelsen, som i sin tur väljs på årsstämman.

Få reda på mer

Styrelsens arbete under året

Styrelsen och dess kommittéer brukar träffas varannan månad under året.

Få reda på mer

Efterlevnad och föreskrifter

För att läsa mer on Kindred Groups policies kring efterlevnad och föreskrifter, klicka här.

Se alla rapporter
Policies

Policies

Hitta relevant information under Hithörande dokument.

Bolagsstyrningsrapport