Board compensation

Alla styrelseledamöter väljs vid bolagsstämman. Deras ersättning rekommenderas av valberedningen och måste godkännas av bolagsstämman.

Koncernen har ingen form av pensionsförmåner eller pensionsprogram, och inga avsättningar görs därmed för någon av styrelseledamöterna. Alla styrelseledamöter har löpande tjänsteavtal utan uppsägningstid.

Arvoden totalt (granskat)
All information om styrelseledamöternas arvoden och ägarintressen presenteras baserat på kontinuitet från dagen de utsågs till Kindred-koncernens styrelse. Totala arvoden till styrelse och styrelseutskott under året anges nedan.

Stängningskursen för bolagets svenska depåbevis per den 30 december 2016 var 85,55 SEK, och den varierade mellan 73,20 SEK och 107,90 SEK under 2016.

 Fees/Salary
GBP 000
Other­­­¹
GBP 000
2016 Total
GBP 000
2015 Total
GBP 000
Directors
Anders Ström, Chairman160.0140.0300.0268.4
Kristofer Arwin75.38.083.370.3
Sophia Bendz61.35.066.348.0
Peter Boggs65.33.068.360.3
Nigel Cooper105.320.0125.3112.3
Peter Friis53.3-53.348.3
Therese Hillman²57.310.067.348.0
Stefan Lundborg-88.988.979.3
577.8274.9852.7735.2
Executive committee
Henrik Tjärnström, CEO798.0-798.0663.8
Other executive management1,324.4-1,324.41,448.1
Total2,700.2274.92,975.12,847.1

Styrelseledamöternas ägarintressen (reviderat)
Styrelseledamöternas och den verkställande ledningens ägarintressen i aktier/svenska depåbevis i Kindred Group plc per den 31 december 2016 anges nedan:

 Ordinary shares/ SDRs at 31 December 2016Ordinary shares/ SDRs at 31 December 2015Performance Share Rights at 31 December 2016Performance Share Rights at 31 December 2015Share options at 31 December 2015
Directors
Kristofer Arwin5,6405,640---
Sophia Bendz7,6167,616---
Peter Boggs112,240112,240---
Nigel Cooper49,90040,000---
Peter Friis2,0002,000---
Therese Hillman¹-1,560---
Stefan Lundborg403,600320,000---
Anders Ström, Chairman10,266,20011,760,000---
10,847,19612,249,056---
Executive committee
Henrik Tjärnström, CEO1,325,8671,307,152151,16014,335-
Other executive management52,65121,600526,72626,6186,781
Total12,225,71413,577,808677,88640,9536,781