Board compensation

Alla styrelseledamöter väljs vid bolagsstämman. Deras ersättning rekommenderas av valberedningen och måste godkännas av bolagsstämman.

Koncernen har ingen form av pensionsförmåner eller pensionsprogram, och inga avsättningar görs därmed för någon av styrelseledamöterna. Alla styrelseledamöter har löpande tjänsteavtal utan uppsägningstid.

Arvoden totalt (granskat)
All information om styrelseledamöternas arvoden och ägarintressen presenteras baserat på kontinuitet från dagen de utsågs till Kindred-koncernens styrelse. Totala arvoden till styrelse och styrelseutskott under året anges nedan.

 Fees/Salary
GBP 000
Other­­­¹
GBP 000
2017 Total
GBP 000
2016 Total
GBP 000
Directors
Anders Ström, Chairman221.746.7268.4300.0
Kristofer Arwin77.077.083.3
Sophia Bendz67.067.068.3
Peter Boggs67.03.070.060.3
Nigel Cooper108.011.0119.0125.3
Peter Friis55.0-55.053.3
Therese Hillman²67.3
Stefan Lundborg71.071.088.9
666.760.7727.4852.7
Executive committee
Henrik Tjärnström, CEO1,343.91,343.9798.0
Other executive management2,328.62,328.61,324.4
Total4,339.260.74,399.92,975.1

Styrelseledamöternas ägarintressen (reviderat)
Styrelseledamöternas och den verkställande ledningens ägarintressen i aktier/svenska depåbevis i Kindred Group plc per den 31 december 2017 anges nedan:

Executive committeeOrdinary shares/SDRs at 31st Dec 2017Ordinary shares/SDRs at 31st Dec 2016
Henrik Tjärnström1,343,5781,325,867
Albin de Beauregard2.025603
Britt Boeskov8.9274.856
Rhodri Darch8.9274.856
Daniel Eskola314.332
Gavin Hayward4.4592.426
Ebba Ljungerud10.7276.656
Tommi Maijala1818
Marcus Smedman2.491922
Total Executive committee1,402,1341,378,518
Total7,682,77412,225,714
Executive committeeAll Employee Long Term Incentive Plan LTIP Performance Rights at 31st Dec 2017Performance Share Rights at 31st Dec 2017
Henrik Tjärnström40.616105.115
Albin de Beauregard40.61626.254
Britt Boeskov40.61635.038
Rhodri Darch40.61635.038
Daniel Eskola40.61625.371
Gavin Hayward40.61632.11
Ebba Ljungerud40.61635.038
Tommi Maijala40.61644.632
Marcus Smedman40.61632.11
Total Executive committee365.544370.706
Total365.544370.706
Executive committeeAll Employee Long Term Incentive Plan LTIP Performance Rights at 31st Dec 2016Performance Share Rights at 31st Dec 2016
Henrik Tjärnström40.616110.544
Albin de Beauregard40.61618.253
Britt Boeskov40.61631.741
Rhodri Darch40.61631.741
Daniel Eskola40.61625.371
Gavin Hayward40.61625.133
Ebba Ljungerud40.61631.741
Tommi Maijala40.61612.685
Marcus Smedman40.61625.133
Total Executive committee365.544312.342
Total365.544312.342