Ersättningspaket för högre chefer

Högre chefer får en grundlön som baseras på befattning, ansvar, prestationer och skicklighet. Grundlönen är ett fast belopp som betalas månatligen och vanligen granskas varje år i januari. Förmånerna baseras på kraven i det land där chefen är anställd. Prestationslönen är utformad för att stödja viktiga verksamhetsstrategier och ekonomiska mål och skapar en stark prestationsinriktad miljö. Prestationsmålen revideras årligen och baseras på både kvantitativa och kvalitativa mål. Utbetalning sker under förutsättning att koncernen uppnår fastställda ekonomiska mål. De individuella målen är främst kopplade till ekonomiska mål, t.ex. spelöverskott eller EBITDA. Det finns också en del som baseras på prestationer i specifika projekt och verksamhetskritiska processer. Måluppfyllelsen utvärderas årligen. Det potentiella beloppet rörlig ersättning jämfört med grundlönen beror på befattning och situation, men är vanligen mindre än halva grundlönen. Alla rörliga element har en gräns, vilket innebär att de inte kan överskrida ett förutbestämt belopp. Enligt den årliga bonuscykel som tillämpas för koncernchef och andra chefer sker det formella godkännandet och bonusutbetalningen vanligen efter att resultatet för fjärde kvartalet har publicerats.