EN / SV

Information avseende La Française des Jeuxs kontanta offentliga uppköpserbjudande

La Française des Jeux (”FDJ”), lämnade den 22 januari 2024 ett rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av svenska depåbevis (”SDB”, härefter betecknade som ”aktier” och innehavarna som ”aktieägare”) i Kindred Group plc (”Kindred”) att överlåta sina aktier i Kindred till FDJ (”Erbjudandet”). I enlighet med villkoren för Erbjudandet erbjuder FDJ ett kontant vederlag om 130 kronor per aktie i Kindred, och det totala värdet av Erbjudandet uppgår därmed till cirka 27 951 miljoner kronor.

Styrelsen har offentliggjort sitt uttalande i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms Takeover-regler, och rekommenderar enhälligt aktieägarna i Kindred att acceptera Erbjudandet.

För mer information, vänligen se FDJ webbplats, www.groupefdj.com.

Share
https://www.kindredgroup.com/bpgre
COPY

Related content

Prod