EN / SV

Internkontroll

Enligt maltesisk bolagslag och Svensk kod för bolagsstyrning ansvarar styrelsen för den interna kontrollen.

Denna rapport har sammanställts i enlighet med punkt 7.4 i Svensk kod för bolagsstyrning och begränsas därmed till den interna kontrollen av redovisningen. Rapporten har inte granskats av revisorer och utgör inte en del av det formella bokslutet.

Share
https://www.kindredgroup.com/igonm
COPY

Related content