EN / SV

Swedish site notification

Kindred väljer engelska som enda språk för webbplatsen

Kindred har beslutat att avveckla sin svenska webbplats och att enbart behålla den engelska versionen. Användare som söker information och tjänster relaterade till Kindred uppmanas nu att besöka den engelska versionen av webbplatsen.

Du kan fortfarande besöka dessa svenska avsnitt:

Kindred chooses English as its sole website language

Kindred has decided to phase out its Swedish website, opting to exclusively maintain its English version. Users seeking information and services related to Kindred are now encouraged to visit the English version of the website for all their needs.

You can still visit these Swedish sections:

Share
https://www.kindredgroup.com/nhhwq
COPY
Prod