EN / SV

Kindred som investering

Sex skäl att investera i Kindred-aktie

1. En stor och växande underliggande marknad

Spelöverskottet på den konjunkturoberoende globala onlinespelsmarknaden bedöms uppvisa en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 10,3 procent mellan 2021 och 2026, drivet av en allt snabbare övergång från fysiska spel till onlinespel. Den globala onlinespelsmarknaden bedömdes uppgå till 66 miljarder GBP 2021, motsvarande 31,7 procent av den totala globala spelmarknaden (uppskattad till 208 miljarder GBP).

2. En ledande onlinespelsoperatör med en diversifierad närvaro

Kindred är världens fjärde största onlinespelsoperatör sett till spelöverskott, med 31,9 miljoner registrerade kunder. Med tekniken som gemensam nämnare är våra intäkter väl spridda sett till varumärken, produkter och geografier, vilket stöder stabilitet och möjliggör skalbarhet.

3. En stabil grund för fortsatt långsiktigt lönsam tillväxt

Kindred har en stark historia av intäktstillväxt med en CAGR på 23 procent mellan 2011 och 2021 samt operativ effektivitet. Genom vår datadrivna strategi och helt skalbara plattform bygger vi hållbara och långvariga kundrelationer. Med hjälp av våra starka varumärken och attraktiva produkter fortsätter vi att utöka vår kundbas och vinna marknadsandelar på olika marknader.

4. Välpositionerade för att Nordamerika ska kunna bli en av våra största marknader

Nordamerika håller snabbt på att bli världens största reglerade onlinespelsmarknad, med en uppskattad marknadsstorlek på 35 miljarder dollar till 2026. I slutet av 2021 hade Kindred villkorad tillgång till 11 av de 30 mest folkrika delstaterna i USA, och kommer att expandera till Kanada med en förväntad licens för direkt marknadstillträde i Ontario under andra kvartalet 2022. Genom vår selektiva strategi ”delstat-för-delstat”, vår lokala expertis och gedigna erfarenhet kommer vi att fortsätta att bredda vår erbjudande av flera varumärken i regionen i syfte att göra Nordamerika till en av våra största marknader de närmaste åren.

5. Ett tydligt fokus på hållbarhet

Kindreds syfte är att omvandla spelandet genom att vara en pålitlig källa till underhållning som bidrar positivt till samhället. Ett av våra prioriterade områden är ansvarsfullt spelande, och genom vår branschledande strategi strävar vi efter att garantera att inga av våra intäkter kommer från osunt spelande till slutet av 2023. Vårt arbete ger ett långsiktigt stöd till intjäningsförmågan, minskar volatiliteten och osäkerheten och stärker vår förmåga att locka och behålla de bästa talangerna.

6. En lönsam affärsmodell med stark underliggande kassaflödesgenerering

Kindred har en historik av lönsamhet och ett starkt kassaflöde. Den stark balansräkningen och kassaflödesgenereringen lägger grunden för fortsatta investeringar i både organisk tillväxt och selektiva förvärv. Den totala utbetalningskvoten för utdelningar och aktieåterköp ska över tid motsvara cirka 75 procent av det fria kassaflödet*.

* Fritt kassaflöde definieras som kassaflöde från verksamheten exklusive förändringar i kundtillgodohavanden, minus kassaflöde från investeringsverksamhet (inklusive förvärv) och betalningar för hyresskulder.

 

Share
https://www.kindredgroup.com/eoxyv
COPY
Du kanske också gillar