EN / SV

Årsstämma & Extra bolagsstämma

Årsstämman är Kindred Groups högsta beslutande organ genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. Den senaste ordinarie årsstämman i Kindred Group plc hölls 20 april 2023 i Stockholm.