EN / SV

Kallelse till extra bolagsstämma i Unibet Group plc (”Bolaget”) måndagen den 12 september 2005 klockan 9.00 i bolagets lokaler, 51 Wimbledon Hill Road, Wimbledon, London SW19 7QW.

fre, 26 aug., 2005 07:30 CET

Kallelse till innehavare av svenska depåbevis (SDB) Innehavare av svenska depåbevis som önskar delta och rösta i den extra bolagsstämman skall: dels vara ägarregistrerade hos VPC AB fredagen den 2 september 2005, och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) senast onsdagen den 7 september 2005 klockan 17.00, genom ifyllande av anmälningsformulär, tillgängligt på www.unibet.com/EGM såsom ”Notification to holders of Swedish Depository Receipts in Unibet Group plc”. Anmälningsformuläret skall vara fullständigt ifyllt och sändas elektroniskt. För att innehavare med förvaltarregistrerade SDB skall ha rätt att delta och rösta på den extra bolagsstämman fordras det att depåbevisen ägarregistreras. Innehavare som låtit förvaltarregistrera sina SDB bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar depåbevisen begära tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, i god tid före fredagen den 2 september 2005. Vänligen notera att konvertering från SDB till aktier och vice versa inte är tillåtet mellan den 2 september och den 12 september 2005. Fullständig kallelse finns i bifogade pdf-fil.

Share
https://www.kindredgroup.com/pbdluv
COPY
Prod